Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Teoretisk filosofi

Institutionen erbjuder en grundutbildning i teoretisk filosofi från grundkurs (A-nivå), via fortsättningskurs (B-nivå) till fördjupningskurs (C- eller kandidatnivå). 

Grundkurs i teoretisk filosofi FT1100

Vi börjar kursen med ett översiktsmoment på 3 hp, där vi presenterar den teoretiska filosofins huvudområden. Sedan följer ett filosofihistoriskt moment på 7,5 hp det är en översikt över den (västerländska) filosofihistorien, från filosofins ”födelse” under antiken och fram till och med ungefär mitten av 1800-talet (och Immanuel Kant). Angreppssättet är systematiskt och problemorienterat, och delkursen innehåller ett stort mått av praktisk färdighetsträning, framförallt i form av träning i närläsning av, samt diskussion om, enskilda historiska texter.

I nästa moment diskuteras bland annat den så kallade ”språkliga vändningen” (the linguistic turn) och dess återverkningar på framtida filosofi. Fokus här är den uppdelning mellan s.k. analytisk och kontinental filosofi som kan sägas ha sitt ursprung i händelser under denna period, och i synnerhet diskuteras vilken typ av metodologiska (och andra) antaganden som kan sägas ligga till grund för denna uppdelning. Terminens sista delmoment, tema: kunskap (7,5hp), behandlar ett antal utvalda kunskapsteoretiska problem – såsom t ex epistemiskt rättfärdigande, skepticism, naturalism, förståelse, och förklaring – ur ett systematiskt perspektiv. Denna delkurs är i mycket hög grad färdighetstränande, och innebär bland annat att studenten, i grupp med andra studenter, tränar upp sin förmåga till både muntlig och skriftlig argumentation och argumentvärdering.

Parallellt med dessa fyra kurser ger vi en kurs i filosofisk metod och vetenskapsfilosofi, momentet innehåller mycket praktisk färdighetsträning, och denna knyter tydligt an till det moment som för tillfället går parallellt med metodmomentet, både tematiskt/innehållsligt och inte minst praktiskt (träning i argumentationsanalys och argumentationsvärdering sker t ex på texter av relevans för det för tillfället pågående delmomentet.

Fortsättningskurs i teoretisk filosofi FT1200

Fortsättningskursen i teoretisk filosofi består av 4 moment. Under första halvan ger vi två delmoment, dels filosofisk logik på 7,5 hp och dels Ontologi och metafysik på 7,5 hp. Under andra halvan av terminen ger vi en kurs i språkfilosofi och en kurs i medvetandefilosofi, båda dessa är på 7,5 hp.

Fördjupningskurs i Teoretisk filosofi FT1300

Fördjupningskursen i teoretisk filosofi består av en kandidatuppsats på 15 hp och två kurser om vardera 7,5 hp.

  • Kandidatuppsats: Den studerande väljer i samråd med examinator ett lämpligt ämne för kandidatuppsats inom den teoretiska filosofin. Ämnet kan exempelvis bestå av ett fördjupat studium av någon klassisk eller modern filosof, eller av något klassiskt eller modernt filosofiskt verk. Ett ofta fruktbart alternativ är att skriva om en aktuell filosofisk debatt. Undervisning ges i form av individuell handledning och uppsatsseminarier, som dels är av metodkaraktär, dels diskuterar de studerandes utkast till eller nästan färdiga versioner av kandidatuppsatser. Ett viktigt moment i deltagandet i seminarierna, som normalt är obligatoriska, är att försvara sin egen uppsats och att opponera på andras uppsatser.
  • Seminarium: Vi ger en serie seminarier som är intimt kopplade till den forskning som bedrivs inom teoretisk filosofi och kommer att variera från termin till termin.
  • Valbart moment där val av ämne görs i samråd med examinator.

 

Institutionen ger även enstaka 7,5 hp-kurser i logik, dessa finns under Logik i menyn.

Kontaktinformation

Felix Larsson

Box 200, 405 30 GÖTEBORG

Telefon:
031-786 6965

Våra kurser i teoretisk filosofi

Här finns länkar till både kurskatalogen och GUL. Leta upp Teoretisk filosofi i listan och klicka på länken.

Kurskatalog

GUL

 

Sidansvarig: Monica Havström|Sidan uppdaterades: 2017-03-24
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?