Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Praktisk filosofi

Institutionen erbjuder en allmän grundutbildning i praktisk filosofi från grundkurs (A-nivå), via fortsättningskurs (B-nivå) och fördjupningskurs (C- eller kandidatnivå).

Utöver detta erbjuds även fristående kurser inom ett antal specialområden.

Grundkurs i praktisk filosofi FP1100, 30hp.

På grundkursen i praktisk filosofi läser du sex olika delkurser. Vi börjar med en inledning till den praktiska filosofin på 4 hp som ger dig en översikt över den praktiska filosofins frågeställningar samt en elementär träning i argumentationsanalys.

Sedan fortsätter vi med Moralfilosofins historia 5 hp, där vi går igenom maralfilosofiska positioner från antikens Platon och Aristoteles till 1900-talets Moore, Foot och Mackie via Hobbes, Spinoza, Hume, Kant och Mill.

Det tredje delmomentet är Etik på 9 hp som i sin tur är uppdelad i tre områden, dels normativ etik där vi tar upp teorier om vad som gör handlingar moralist rätta eller fel. Vi går igenom argument för och emot konsekvensetik, pliktetik, rättighetsetik och dygdetik. Vi fortsätter med att tillämpa normativa teorier på konkreta områden som driver dessa till sin spets. Vi analyserar områden som abort, djurs rättigheter och dödshjälp. Etikkursen avslutas med metaetik där du ställs inför frågor om vad moraliska föreställningar är och vacd de betyder. Kan vi föra rationella diskussioner om värdefrågor? Finns moralisk sanning och kunskap? Är en relativistisk syn på moral rimlig och vad innebär en sådan hållning.

I Politisk filosofi och rättsfilosofi 6 hp, ger vi en introduktion till politisk-filosofiska frågor om statsmaktens legitimitet, hur staten börstyras och vilken uppgift denna bör ha. Även rättsfilosofiska teorier om rättens natur, relation mellan lag och moral samt grundläggande straffsrättsliga problemställningar.

Under kursen Religionsfilosofi 3 hp tar vi upp frågor om Guds existens, den religiösa trons natur och filosofins möjligheter och begränsningar att behandla religiösa frågor. Är religion ett hot mot moral eller är den en förutsättning för moral, eller är religion och moral två av varandra oberoende områden.

Slutligen kommer vi in på den filosofiska estetiken 3 hp där vi tar upp konstens, skönhetens och den estetsika upplevelsens natur och värde. Vi tar även upp specifika frågor som betydelsen hos konstnärens intentioner, om konst som uttyck. Genom en översikt över estetiska teorier och konstteorier ger kursen en analytisk-filosofisk utgångspunkt för att förstå och delta i konst- och kulturdebatt.

Fortsättningskurs i praktisk filosofi FP1200, 30 hp

Fortsättningskursen i praktisk filosofi består av fem delkurser där de fyra första är fördjupning av områden du stött på på grundnivå samt en avslutande kurs i vetenskapsfilosofi.

Vi börjar terminen med en utökad kurs i värdeteori där du även skriver uppsats. Vi tar upp frågeställningar, begrepp och argument gällande olika teorier om värde. Det gäller såväl om vad som kännetecknar ett gott liv som mer allmäna teorier om vad som kan göra tillståns bättre respektive sämre  t.ex med avseende på födelning och på estetiska kvaliteter. Du får skriva en kortare uppsats med utgångspunkt i kurslitteraturen.

Den andra delkursen är en utökad kurs i den praktiska filosofins historia. Vi läser något eller några klassiska verk tillsammans med sekundärlitteratur. Du får träning både i att läsa klassiska verk och sätta dem i sitt samanhang men även i att relatera dessa verk till aktuella praktisk-filosofiska teorier.

Delkurs tre är en utökad kurs i politisk filosofi där vi läser ett viktigt samtida politiskt-filosofiskt verk och sätter det i relation till centrala filosofiska strömningar och till aktuell politisk diskussion. Frågor som den legitima statens gränser, om det idela samhällets genomförbarhet diskuteras och begrepp som rättvisa, jämlikhet och frihet analyseras.

Det fjärde delkursen är en utökad kurs i etik på 7,5 hp. Delkursen ger en fördjupad förståelse av centrala normativt etiska och metaetiska frågeställningar, teorier och begrepp. Den normativa etiken undersöker vilka de fundamentala etiska principerna är, t ex om dessa är av konsekventialistiskt eller deontologiskt slag. Den undersöker också vilken grunden till dessa principer är, t ex om de har sin grund i naturliga fakta eller någon typ av kontrakt. Till metaetiken hör frågor om meningen och sanningen av moraliska utsagor och om vår möjlighet att nå kunskap om deras sanning. En viktig del i detta är att studenterna utvecklar en förståelse för de tillsynes motstridiga drag hos vår moraliska praktik som har lett till att filosofer försvarat så olika normativt etiska och metaetiska teorier. Delkursen ämnar vidare att ge färdighet i att problematisera dessa teorier och argumentationen för dessa utifrån metodologiska frågeställningar.

Fördjupningskurs i Praktisk filosofi FP1300, 30 hp

Kursen består av tre delar, en kurs i samtida praktisk filosofi och en kurs i klassisk praktisk filosofi samt en uppsats.

Fördjupad kurs i samtida praktisk filosofi, 9 hp. Här läser vi ett centralt samtida praktiskt filosofiskt verk. Förutom att fördjupa kunskaperna om innehållet i detta verk ska studenten utveckla sin förmåga identifiera, analysera och värdera filosofiska problem, teser och argument, både i deras filosofihistoriska sammanhang och i relation till aktuella teorier.

Fördjupad kurs i klassisk praktisk filosofi,6 hp. Något för praktisk filosofi centralt klassiskt verk studeras närmare. Förutom att fördjupa kunskaperna om innehållet i detta verk ska studenten utveckla sin förmåga identifiera, analysera och värdera filosofiska problem, teser och argument, både i deras filosofihistoriska sammanhang och i relation till aktuella teorier.

Uppsats, 15 hp. Du skriver en kortare självständig uppsats över ett filosofiskt problem inom något av den praktiska filosofins områden. Uppsatsarbetet planeras tillsammans med handledare och seminariet, där samtliga studenter är med och diskuterar uppsatsens form och innehåll. Avslutningsvis ventileras uppsatsen vid ett seminarium där studenten försvarar sin egen uppsats och opponerar på en annan. Under momentets gång diskuteras metoder och principer för planering, genomförande och presentation av god forskning.

 

Våra kurser i praktisk filosofi

Här finns länkar till både kurskatalogen och GUL. Leta upp Praktisk filosofi i listan och klicka på länken.

Kurskatalog

GUL

 

Kontaktinformation

Petra Andersson

Box 200, 405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Olof Wijksgatan 6

Telefon:
031-786 5175

Sidansvarig: Monica Havström|Sidan uppdaterades: 2017-03-24
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?