Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Efter Liberal Arts

"Universities are not intended to teach the knowledge required to fit men for some special mode of gaining their livelihood. Their object is not to make skilful lawyers, or physicians, or engineers, but capable and cultivated human beings. […] Men are men before they are lawyers, or physicians, or merchants, or manufacturers; and if you make them capable and sensible men, they will make themselves capable and sensible lawyers or physicians. What professional men should carry away with them from an University, is not professional knowledge, but that which should direct the use of their professional knowledge..." – John Stuart Mill (vid sitt rektorstal vid St. Andrews 1867)

Professionskunskaper har visserligen sin plats på universiteten, men kärnan i Mills tal är kärnan i vad Liberal Arts ämnar kultivera hos våra studenter.

Klassisk kunskap för en ny tid – om studiernas nytta

På Liberal Arts läses och diskuteras många klassiska verk genom historien i olika ämnen. Utöver den redan på ytan uppenbara allmänbildningen som dessa studier ger så kan hela programmet ses som en avancerad övning i kritiskt och analytiskt tänkande där man även utvecklar sin förmåga att formulera och förmedla sina tankar med precision. Även språken (latin, klassisk grekiska och arabiska) fyller en viktig funktion genom att de inte bara kräver en hel del analytiskt tänkande för att tillskansa sig utan även tillför nya perspektiv och kritiska aspekter när man tittar på originaltexter.

Mätningar av studenters kontinuerliga förbättringar av förmågor under studier vid universitet i USA har visat att studenter som läste "Liberal Arts"-ämnen uppvisade märkbart större framsteg än andra utbildningar vad gäller kritiskt tänkande, komplexa resonemang och skrivfärdigheter.¹ Göteborg ligger visserligen inte i USA och det går att ifrågasätta hur väl studien motsvarar svenska förhållanden men det vore förvånande om inte resultaten skulle se liknande ut här med tanke på att utbildningsinnehåll är liknande.

Liberal Arts ger dig kort sagt riktigt bra förutsättningar att ta till dig nya kunskaper på ett bra sätt, att förena den med tidigare kunskap och att förmedla dessa på ett bra sätt. Vad är viktigare med en utbildning än att rusta sig för det livslånga lärandet och att kunna tackla framtida utmaningar i en föränderlig värld?

Tankesmedjan Timbro släppte 2015 en liten rapport, Den lönsamma humanioran, som utifrån undersökningar av studentprestationer och arbetsmarknadsnytta ger vid handen att en utbildning med innehåll som Liberal Arts både ger mycket goda resultat och dessutom ligger rätt i tiden.

Studera vidare

Liberal Arts utgör en utmärkt grundutbildning för vidare studier (och en fortsatta akademisk karriär). Nedan finner du några förslag på masterprogram som finns vid Göteborgs universitet. Listan är inte komplett och det går naturligtvis att komponera ihop sin egen masterexamen genom att läsa enskilda kurser. En del studier på avancerad nivå kan dock kräva att man läser några poäng i ett annat ämne för att bli behörig. Kontakta gärna studievägledare för hjälp med studiegångar och upplägg.

Behöriga:

Antik och medeltida filosofi och klassisk filologi, masterprogram, 120 hp
Digital humaniora, masterprogram, 120 hp
Evidensbasering: praktik, teori, kontext, Magister/masterprogram, 120 hp
Kultur och demokrati, masterprogram, 120 hp
Kommunikatörsprogrammet med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning, 120 hp
Kritiska studier, magister-/masterprogram, 120 hp

Fler exempel kommer att tillkomma här inom kort.

Eventuellt behöriga:

Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, 120 hp

Arbete

Vad kan man tänkas arbeta med när man har en Liberal Arts-examen i bagaget? Den mest gjutna yrkestiteln är att man blir analytiker för är det något man drillats i är det just analyser och presentationer av dessa. Analytiker finns i alla möjliga branscher och även om en Liberal Arts-alumn sannolikt kan gå in och prestera tämligen omgående så skadar knappast lite mer specifik branschkunskap (inom det område man är intresserad av att arbeta inom). Denna branschkunskap kan inhämtas både genom vidare studier eller att man får den på arbetsplatsen man börjar på. Man ska ha i åtanke att det i regel är betydligt enklare för ett företag att utbilda en nyanställd om den specifika branschen och den fakta man behöver kunna där än att lära någon de mer generella kompetenser (som skarp analysförmåga och kommunikativa färdigheter) som en Liberal Arts-alumn kommer att kunna bidra med (utan att utveckla dessa tar man sig inte igenom programmet).

En kandidatexamen i Liberal Arts leder förmodligen sällan direkt till ett arbete i linje med dina egentliga kvalifikationer (relativt få har dock försökt hittills), men är en ypperlig grund för framtida studier. Det faktum att programmet är mer arbetsmarknadsanpassat än många andra examina i humaniora genom att Liberal Arts är ett inarbetat och respekterat begrepp internationellt samt att praktik ingår i programmet är emellertid klara fördelar. Att en kandidatexamen i Liberal Arts inte är mer gångbar i sig själv i Sverige ännu är synd, för skälet till detta beror sannolikt till stor del på att beslutsfattare och rekryterare inte riktigt vet vad humaniora är och vad en humanist drillats i. I exempelvis Storbritannien, Tyskland och USA, där det är vanligt att beslutsfattare har studerat humaniora på universitet, är situationen annorlunda. Där kan man förvänta sig ett arbete och lön som ligger i linje med sin kompetens och sina studieår, humanistiska studier står sig väl när man jämför såväl ingångslön som löneutveckling.² Det är dessutom många företagsledare i USA som skulle rekommendera en utbildning som Liberal Arts, då det skapar dynamiska medarbetare – 74 % av 320 tillfrågade vd:ar skulle rekommendera en "Liberal Education" (som kan betyda humaniora i stort men ofta åsyftar just Liberal Arts-utbildningar) på universitetet.³

Förhoppningen är såklart att det kommer att bli vanligare att rekrytera humanister i Sverige, även till yrken där man idag inte har för vana att göra så, i framtiden men vi inbillar oss inte att så kommer att ske automatiskt utan arbetslivskopplingen är något som återkommer vid flera tillfällen under programmet. Liberal Arts betydelse för arbetsmarknaden, och en själv på densamma, är något som diskuteras återkommande på programmet och det erbjuds också viss coachning inför arbetslivet i allmänhet och praktikterminen i synnerhet. Under programmets femte termin är det obligatoriskt att praktisera på en arbetsplats. Utöver att få värdefull erfarenhet och insikter därifrån så reflekterar studenterna också kring sin praktik och kopplingen/relevansen av det man har studerat och lärt sig på Liberal Arts. På bloggen Liberal Arts – Humaniora i praktiken kan man läsa tidigare studenters praktikreflektioner och berättelser.

Liberal Arts är än så länge för ungt för att kunna presentera var våra egna alumner tagit vägen men det kommer att fyllas på under sektionen "Liberal Arts-alumner". Vad man kan säga generellt för humanister är att det inte finns något tydligt mönster var de tar vägen – eftersom de primära färdigheterna man utvecklar är såpass generella så kan man ha nytta av dem i snart sagt vilken bransch och yrke som helst.

Ett annat argument, som kan komma att bli väldigt viktigt, kommer av det faktum att utbildningen är väldigt bred och kunskapen generell. Det går inte att veta idag vad vi kommer behöva för kunskaper om 20-30 år. Om man då idag läser en utbildning som svarar för snävt mot just dagens behov så riskerar vi att stå med utdaterade eller onödiga kunskaper vid ett senare tillfälle. Att istället välja en utbildning vars huvudsakliga mål är att utveckla förmågan att lära sig nya saker på ett bra sätt, att tänka kreativt och att kunna bemästra konsterna att förstå och analysera så står man synnerligen väl rustad att ta till sig de kunskaper som både nutid men framförallt framtiden kräver.

Liberal Arts – klassisk kunskap för en ny tid!

Referenser:

1. Arum, R. & Roksa, J. Academically Adrift: Limited Learning on College Campuses. (2011) University of Chicago Press

2. Rider, S. Den lönsamma humanioran - Humanister på arbetsmarknaden i Sverige och USA. (2015) Timbro Briefing Paper #4. s.2 (tillgänglig här)

3. http://www.cnbc.com/id/100642178

Studera Liberal Arts!

"Adde quod ingenuas didicisse fideliter artes emollit mores nec sinit esse feros."

(Publius Ovidius Naso)

Kontaktinformation

Andreas Ott

Box 200, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Renströmsgatan 6, plan 5

Telefon:
031- 786 65 53

Sidansvarig: Monica Havström|Sidan uppdaterades: 2018-02-28
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?