Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Anvisningar och information

Aktivitet och försörjning i LADOK

LADOK har ingen kontakt med Göteborgs universitets administrativa lönesystem Primula, som hanterar löner och anställningar, utan är två skilda system. Det innebär att de utdata som man får från Datalagret, där alla löne- och anställningsuppgifter lagras, och uppgifterna i LADOK inte stämmer överens per automatik.

Terminsindelningen på forskarnivå är den samma som för kalenderåret, dvs vårterminen sträcker sig från januari till juni och höstterminen från juli till december. 

I slutet av varje termin skall din aktivitet och försörjning rapporteras in i LADOK före den 15 juli (våren) respektive 15 december (hösten). Det är den faktiska aktivitet du haft som ska rapporteras in. Du får en uppmaning från administratören om att lämna uppgiften i god tid.

AKTIVITET
Aktivitet i LADOK beräknas i procent av heltid. Om du ägnar all din arbetstid åt utbildning på forskarnivå under en termin skall 100% aktivitet rapporteras in för den terminen. Du som har 20% institutionstjänstgöring under en termin rapporterar in 80% aktivitet på forskarutbildningen. Om du inte vet hur du räknar ut din procent så hjälper administratören dig. Korta frånvaroperioder tar man inte hänsyn till. Varje månad är aktiviteten på heltid 16,67%. Den totala aktiviteten under fyra års utbildning är 800% - det vill säga åtta terminer på 100%.

FÖRSÖRJNING
Idag har de flesta aktiva doktorander en doktorandtjänst som sin försörjning, därför är det inte något större problem för administratören att lägga in detta själv.

Anställning som doktorand

Som doktorand anställs du ett år i taget, i totalt fyra år, exklusive eventuella förlängningar. Inför varje nytt anställningsår skrivs ett nytt anställningsavtal. 

Datalagret

Datalagret är ett administrativt system som hjälper till att hålla reda på alla anställningar, förordningar, tjänster etc. Ett speciellt avsnitt finns för doktorander där allt du lägger in i Primula såsom sjukdom, VAB, ledigheter etc automatiskt genererar de förlängningar du ska ha och som sedan visas i Datalagrets utdata.
Vad som däremot inte syns i Datalagret, per automatik, är andra förlängningsgrundande dagar såsom undervisning, de uppdrag du har som är förlängningsgrundande etc. Dessa förlängningar lägger administratören in manuellt.
I doktorandreglerna kan du läsa om vad som är förlängningsgrundande och hur många dagar det genererar.
Datalagret och LADOK är två helt skilda system som inte har någon kontakt med varandra vilket innebär att den aktivitet som läggs in i LADOK inte ”hoppar in” i Datalagret.
Du kan få ett utdrag ur Datalagret när du vill, där ser du alla förlängningar som finns inlagda på dig. Du ser också hur lång tid hur har kvar, när din anställning går ut och när du ska ha löneökning.

Doktorandpott

Varje doktorand har under utbildningstiden rätt till bidrag om 25 tkr (exklusive overhead). Forskarstuderande på licentiatnivå har rätt till hälften av bidraget, 12.5 tkr (exklusive overhead).
Bidraget skall i första hand användas till resor av vikt för avhandlingsarbetet (konferenser, kurser, fältstudier, handledning, seminarium på annan ort) samt andra utgifter relaterade till datainsamling, och i andra hand för litteraturinköp.
Användningen av medel skall planeras i samråd med handledare och beviljas av viceprefekt för forskarutbildning. Samtliga utgifter som bekostas av dessa medel skall motiveras och dokumenteras.
Samtliga aktiva doktorander har rätt till bidraget, oavsett finansieringsform.

Egenrapportering

Som doktorand har du en anställning, vilket bland annat innebär att du själv lägger in uppgifter om semester, tjänstledigheter, sjukdom etc. i universitetets administrativa system Primula som finns under Min profil i Medarbetarportalen (högst upp på sidan).

Viktigt: Eftersom du har en tidsbegränsad anställning så kan du inte lägga in någonting i systemet som sträcker sig längre fram i tiden än vad din anställning löper.

Om du är osäker så be administratören om hjälp, det är krångligt att göra ändringar i efterhand.

Friskvårdsersättning

I medarbetarportalen finns regler för GUs friskvårdspolicym här hittar du också ansökningsblanketten.

Lön 

Enligt avtal har du lön enligt den så kallade Doktorandstegen. Under förutsättning att du följer den överenskomna individuella studieplanen så ändras lönen när du uppnått 50% av din utbildning, 80%, samt när du är klar med utbildningen. 

Löneförhöjning, enligt doktorandstegen, sker inte automatiskt utan administratören meddelar Statens servicecenter när du uppnått de olika procentsatserna och det är dags att höja din lön.

Fler anvisningar

I vår lathund har vi samlat flertalet anvisningar. 

Mycket information finns också i universitetets gemensamma doktorandregler

Sidansvarig: Monica Havström|Sidan uppdaterades: 2017-05-09
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?