Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kommunikatörsprogrammets programkonferens 2020

Nu kan du ta del av årets masteruppsatser som studenter vid Kommunikatörsprogrammet med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning presenterar på ett helt nytt sätt – via filmade presentationer på en specialdesignad webbplats. Läs om deras arbete som bland annat visar en färsk bild av kommunikatörers roll i coronakrisen.

För kommunikatörsstudenterna har krisen förvandlat deras sista termin till något oväntat och positivt. När de fick veta att de inte kunde genomföra den planerade, sedvanliga konferensdagen då intresserade kan komma och lyssna på avgångsstudenternas föreläsningar, gick hela klassen samman för att hitta en lösning. I stället för att ställa in ställde de om och skapade en digital examenskonferens.

Den nya webbplatsen heter KoMMferens.se där du kan ta del av studenternas presentationer när det passar dig.

Läs också nyhetstexten om masteruppsatserna

Masteruppsatser 2020

Här är en översikt av vad årets studentuppsatser handlar om.


Azra Halalkic
I min uppsats undersöks svenska myndigheters modereringspraktiker. Vilka kommentarer modereras bort och finns det gemensamma mönster bland det borttagna materialet?

Emelie Hantelius
Uppsatsen Gör jag rätt saker? tar avstamp i konflikten mellan en växande kommunikatörskår och en omgivning som frågar sig vad kommunikatörer egentligen gör och om de verkligen behöver vara så många. I uppsatsen undersöks uppfattningar om kommunikatörsrollen bland enhetschefer och kommunikatörer i Göteborgs Stad, samt vad som kan göras för att förtydliga och förstärka rollen i organisationen.

Emilia Vermelin
Min uppsats Som att man släpps i luften: En diskursanalys av kvinnors upplevelser av kommunikation vid polisanmälan av vålds- och sexualbrott har som syfte att, som titeln avslöjar, undersöka kvinnors upplevelser av kommunikation med polisen vid polisanmälan och utredning. Jag har särskilt fokus på vissa centrala maktaspekter och undersöker hur kommunikation och information under processen uppfattas med emotioner som värdeomdömen. Utifrån detta detta undersöks kommunikationens villkor och betydelse för den kvinnliga anmälaren och hennes intressen.

Emma Wahlstedt
Min uppsats handlar om kommunikationen med vårdgivare inom Västra Götalandsregionen och hur den befinner sig i en gråzon mellan offentliga och privata vårdgivare. Gråzonen skapar nya utmaningar för befintliga kanaler och uppsatsen fokuserar på hemsidan Vårdgivarwebben som skapats för att brygga denna gråzon. Sidans format leder till definitionen av ett nytt begrepp, Hybridintranät, en kanal för att nå ut till en målgrupp utan gemensam organisation men med ett gemensamt mål.

Fanny Sävenek
I uppsatsen Informerad på eget ansvar intervjuas fem medarbetare på Länsstyrelsen Västra Götalands län om den interna kommunikationen på sin arbetsplats. Vad tycker de exempelvis om att landshövdingen har en vlogg? Studien är tänkt att ge stöd i hur man ska tänka när man formar en intern kanalstrategi.

Hanna Söderlund
Min uppsats handlar om kriskommunikation och förekomsten av organisatoriskt lärande på Sveriges ambassad i New Delhi, med anledning av utbrottet av Covid-19. Uppsatsen tar upp hur de har hanterat krisen och vilka lärdomar har de kunnat dra beträffande kriskommunikationen.

Josefin Wenander
Hur använder svenska kommuner Facebook för att kommunicera om coronakrisen?
I uppsatsen undersöker jag vilken typ av coronarelaterade inlägg kommunerna lägger ut och hur kommunikationsansvariga på ett antal kommuner resonerar kring Facebook som kanal för kriskommunikation.

Julia Forsberg
Uppsatsen Kommunikatörens roll mitt i krisen baseras på intervjuer med kommunikatörer verksamma vid samhällsviktiga verksamheter i Göteborg. De berättar om hur de ser på sin roll i krishanteringen och kommunikationens funktion under den pågående coronakrisen.

Julia Romell
Att kommunicera forskning ingår i svenska lärosätens uppgift. Men vilken roll har kommunikatörer i arbetet och vilken syn har de på forskningskommunikation? Detta undersöker jag i min uppsats genom en kvalitativ analys av åtta olika intervjuer med kommunikatörer anställda vid Göteborgs universitet.

Lina Ahlstedt
Uppsatsens syfte är att ur ett meningsskapande perspektiv undersöka hur analysfunktionen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset arbetar för att upptäcka och identifiera risker som uppstår i samband med covid-19-pandemin under sina möten.

Malin Fallgren
Uppsatsen Tre museer, tre ledare, en kris undersöker hur chefer och överintendenter på kommunala och statliga konst- och designmuseum i Sverige arbetar med kommunikation under pandemikrisen Covid-19. Alla står inför samma kris och sitter i samma båt, men gör alla lika?

Nils Jobring
I min uppsats undersöker jag hur Högskolan i Halmstad och Högskolan Kristianstads kommunikation fungerar utifrån hemsidetexter och högskolornas kommunikationspolicyer. Uppsatsen ger uppslag till stöd för kommunikationsarbete inom den komplexa högskolesektorn.

Sofia Axelson
Vilken betydelse har det aktivitetsbaserade kontoret för hur internkommunikationen utspelar sig i offentlig förvaltning? I min uppsats undersöker jag frågan genom intervjuer med både chefer och medarbetare vid Göteborgs grundskoleförvaltning kring deras uppfattning av hur kontoret möjliggör och påverkar kommunikationen internt.

 

Sidansvarig: Monica Havström|Sidan uppdaterades: 2020-06-05
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?