Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Gothenburg Papers in Theoretical Linguistics -- Swedish Series

S1 1982 Elisabeth Ahlsén
OM JARGONGAFASIO OCH TALPLANERINGSMODELLER: Uppsats i Syntax och talspråk
SEK 25:-
S2 1983 Lennart Andersson och Kerstin Nelfelt
DÖVA BARNS SPRÅKLIGA SITUATION - EN PRESENTATION
SEK 25:-
S3 1982 Jens Allwood
OM DISTINKTIONERNA MELLAN SEMANTIK OCH PRAGMATIK
SEK 25:-
S4 1983 Sven Strömqvist
UTKAST TILL EN TEORI FÖR TILLÄGNANDET AV PERSONLIGA PRONOMEN
SEK 25:-
S5 1983 Jens Allwood och Elisabeth Ahlsé
AFASI OCH SEMANTIK
SEK 25:-

S6

1984 Jens Allwood, Monica MacDowall och Sven Strömqvist
BARNS SPRÅKUTVECKLING OCH FLERSPRÅKIGHET - EN KRITISK ÖVERSIKT
SEK 25:-
S7 1985 Kerstin Nauclér
JAMES BORG, DET ÄR EN DUKTIG MAN -- OM SKILLNADER I BARNS SAMTAL MED BARN OCH MED VUXNA
SEK 25:-
S8 1986 Kerstin Nelfelt
REFERENTIELL ANVÄNDNING AV MIMIK I SVENSKT TECKENSPRÅK
SEK 25:-
S9 1987 Joakim Nivre
JAG TROR - JAG VET - JAG BEKLAGAR - OM DE PROPOSITIONELLA ATTTITYDVERKENS SEMANTIK
SEK 25:-
S10 1988 Joakim Nivre och Ulla Richthoff
ÅTERKOPPLING I TVÅ TYPER AV SAMTAL - EN JÄMFÖRELSE AV SAMTAL ANSIKTE MOT ANSIKTE OCH TELEFONSAMTAL
SEK 25:-
S11 1988 Johan Hagman
INTERPO0L - EN IMPLEMENTRAD MODELL FÖR KONSULTATION AV EN POOL AV INTERKOMMUNICERANDE EXPERTER: Lexical Search Games in Adult Second Language
SEK 25:-
S12   ej utgiven  
S13 1989 Joakim Nivre
FRÅN ORD TILL FRASSTRUKTUR - NÅGRA ANMÄRKNINGAR OM OTTO JESPERSENS GRAMMATISKA TEORI
SEK 25:-
S14 1989 Åsa Abelin
FÄRGORDSSAMMANSÄTTNINGAR
SEK 25:-
S15 1900 Kerstin Nelfelt och Sven Strömqvis
SEMANTISKA ASPEKTER PÅ HÖRSELSKADADES SPRÅKUTVECKLING. Projektrapport 1
SEK 30:-
S16 1990 Harriet Dahlgren
DATORSTÖDD KONCEPTUELL MODELLERING MED NATURLIGT SPRÅK
SEK 40:-
S17 1991 Eva andersson och Ulla Richtoff
RELATIVKONSTRUKTIONERNAS ONTOGENES - EN FALLSTUDIE
SEK 35:-
S18 1992 Mats Dahllöv
EN VARIANT AV LAMBEK-KALKYL SOM TILLÅTER HÄRLEDNING AV DEN SEMANTISKA OPERATION SOM SVARAR MOT EN KATEGORIAL GRAMMATISK REGEL
SEK 30:-
S19 1993 Erland Gadelii
NÅGRA OBSERVATIONER ANGÅENDE DEIKTISKA UTTRYCK I TAL OCH SKRIFT
SEK 30:-

S20

S21

2000

S20 ersatt av S21

TALSPRÅKSFREKVENSER

SEK 260:-
S22 2000 Jens Allwood
SPRÅK OCH TID
SEK 35:-
S23 2000 Jens Allwood
SPRÅK OCH VÄRLDSBILDER
SEK 35:-
S24 2000 Helena Karlkvist
MORFOLOGISK MEDVETENHET VID AFASI
SEK 40:-
S25 2001 Jens Allwood and Sören Sjöström
ORDFÖRRÅDET I LÄRÖPLANERNA
SEK 35:-
S26 2001 Magnus Gunnarsson
TEMATISKA ROLLER FÖR VERBET GE I TALSPRÅK
SEK 35:-
S27 2001 Sören Sjöström
FÖRSTÅELSE OCH FÄRDIGHET - EN PILOTSTUDIE
SEK 35:-
S28 2001 Kerstin Nelfelt
TECKEN SOM STÖD. Rapport 1 från TSS-projektet
SEK 30:-
S29 2003 Jens Allwood & Magnus Gunnarsson
BILDNING - EN BEGREPPSANALYS
SEK 45:-
S30 2003 Kerstin Nelfelt
Rapport 2 från TSS Projekt NÄR JAG VAR PÅ TSS-KURSEN OCH ALLA TSS: DE TYCKTE JAG ATT JAG FÅTT TILLBAKA MIN HÖRSEL, MEN PÅ TÅGET HEM VAR JAG STENDÖV IGEN
SEK 45:-
S31 2004 Kerstin Nelfelt & Åsa Nordqvist Palviainen
"DET HÖRS" - Från visuell till auditiv kommunikation hos små döva barn med cochleaimplantat.. Slutrapport från projektet: "Språkutveckling hos barn med CI-språkliga konsekvenser av ny medicinsk teknik"
SEK 125:-
Page Manager: Monica Havström|Last update: 1/25/2016
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?