Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Philosophical Communications -- Red Series

ISSN 0347-5794

1. Helge Malmgren & Björn Haglund

Om inlärning hos ändliga deterministiska automater.
Göteborg, 1976, 48 pages, cost 15 sek

2. Dag Westerståhl

Some philosophical aspects of abstract model theory.
Göteborg, 1976, 109 pages, cost 20 sek (discontinued)

3. Bo Dahlbom

Structure, mind and meaning.
Göteborg, 1977, 222 pages, cost 25 sek (discontinued)

4. Dick A R Haglund

Perception, time, and the unity of mind. Part one.
Göteborg, 1977, 224 pages, cost 80 sek

5. Helge Malmgren (red)

Plumpar i protokollet. Filosofiska och psykologiska uppsatser till Gösta Fröbärjs sextioårsdag.
Göteborg, 1977, 131 pages, cost 25 sek

6. Per Lindström

Trial and error relations and their guessing functions.
Göteborg, 1978, 17 pages, cost 15 sek

7. Per Lindström

Some results on relative interpretability.
Göteborg, 1978, 41 pages, cost 20 sek

8. Per Lindström

Omitting uncountable types and extensions of elemantry logic.
Göteborg, 1978, 7 pages, cost 10 sek

9. Dennis Sjöstrand

Geach and Vendler. A study in contentualism, descriptivism, and aristoteliansim.
Göteborg, 1979, 253 pages, cost 30 sek

10. Stellan Welin

Wholeness, measurement, and hidden variables - a study of philosophical problems in non-relativistic quantum mechanics.
Göteborg, 1979, 130 pages, cost 30 sek

11. Ingvar Johansson & Helge Malmgren

Marxism och begreppsanalys. Fem debattinlägg.
Göteborg, 1979, 48 pages, cost 20 sek (discontinued)

12. Helge Malmgren

Anteckningar om Wittgensteins intentionalitetsteorier.
Göteborg, 1980, 47 pages, cost 20 sek

13. Per Lindström

Notes on partially conservative sentences and interpretability.
Göteborg, 1980, 20 pages, cost 15 sek (discontinued)

14. Per Lindström

On faithful interpretability.
Göteborg, 1980, 14 pages, cost 15 sek (discontinued)

15. Per Lindström

Remarks on provability and interpretability.
Göteborg, 1980, 14 pages, cost 15 sek

16. Christian Bennet

A lattice for provable extensions of Peano arithemetic.
Göteborg, 1982, 20 pages, cost 20 sek

17. Per Lindström

More on partially conservative sentences and interpretability.
Göteborg, 1981, 16 pages, cost 10 sek

18. Helge Malmgren

Psychiatric classification: The status of so-called "diagnostic criteria".
Göteborg, 1982, 17 pages, cost 15 sek (discontinued)

19. Dag Westerståhl

Some results on quantifiers.
Göteborg, 1982, 31 pages, cost 25 sek

20. Helge Malmgren

Learning in random systems.
Göteborg, 1982, 19 pages, cost 15 sek

21. Dag Westerståhl

Logical constants in quantifier languages.
Göteborg, 1982, 41 pages, cost 25 sek (discontinued)

22. Claes Åberg

On distant preparations and action-at-distance in physics.
Göteborg, 1982, 13 pages, cost 15 sek

23. Sagt och Menat

17 uppsatser tillägnade Mats Furberg på hans 50-årsdag.
Göteborg, 1983, volym 1 och 2, 298 pages, cost 70 sek

24. Dick A R Haglund

Phenomenological studies I. On the nature of the hyletic data.
Göteborg, 1979/84, 75 pages, cost 40 sek (discontinued)

25. Per Lindström

Notes on formulas with prescribed properties in arithmetical theories.
Göteborg, 1984, 17 pages, cost 25 sek (discontinued)

26. Göran Lindqvist & Helge Malmgren

Organisk psykiatri. Vetenskapsteoreiska och kliniska aspekter.
Göteborg, 1986, 231 pages, cost 100 sek (discontinued)

27. Åke Sander

En tro - en livsvärld. En fenomenologisk undersökning av religiös erfarenhet, religiöst medvetande och dess roller i livsvärldskonstitutionen.
Göteborg, 1988, 593 pages, 2 volumes, cost 140 sek (discontinued)

28. Jan Bengtsson

Edmund Husserls fenomenologi. Öppningar och blockeringar.
Göteborg, 1988, 134 pages, cost 40 sek

29. Per Lindström

Sentences and degrees of interpretability
Göteborg, 1990, 10 pages, cost 15 sek

30. Carl-Gustaf Wikstrand

Att spegla världen. En essä om vetenskapsfilosofi och metafysik.
Göteborg 1991, 61 pages, cost 25 sek

31. Annika Persson

Metaforer som tankeorganisatörer.
Göteborg 1991, 55 pages, cost 25 sek (discontinued)

32. Bengt Brülde

Life and experience.
Göteborg 1992, 115 pages, (not available, see below)

33. Eva Mark

Självbilder och jagkonstitution
Göteborg, 1996, 235 pages, (not available, see below)

34. Claes Strannegård

Arithmetical Realizations of Modal Formulas
Göteborg, 1996, 115 pages, (not available, see below)

35. Helge Malmgren

Perceptual Expectations and the Learning of Temporal Sequences
Göteborg, 1996, 30 pages, cost 30 sek

36. Christian Bennet and Per Lindström

Decidability of the A2E* Theories of Certain Lindenbaum Algebras
Göteborg, 1998, 15 pages, cost 30 sek

37. Ullaliina Lehtinen

Underdog Shame: Philosophical essays on womens internalization of inferiority
Göteborg, 1998, 211 pages, cost 80 sek

38. Tom Borvander

Frihet som lek: Ett ideal om frihet
Göteborg, 2003, 143 pages, cost 70 sek

39. Jörgen Sjögren

Measuring the power of arithmetical theories
Göteborg, 2004, 50 pages, cost 30 sek

40. Dag Westerståhl & Torbjörn Tännsjö (eds.)

Lectures on Relativism. Preprints from the Relativism Conference, Göteborg University, September 17-18, 2004
Göteborg, 2005, 387p, ISBN 91-631-7631-9

Page Manager: Monica Havström|Last update: 2/18/2019
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?