Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Philosophical Communications -- Green Series

ISSN 0280-7548

1. Willem Stange

Two notes on logic with a generalized quantifier
Göteborg, 1979, 16 pages, cost 10 sek

2. Christian Bennet

On hierarchies for formulas provable in extensions of Peano arithmetic
Göteborg, 1979, 10 pages, cost 10 sek

3. Dick A R Haglund

Filosofihistoriska skisser. I Klassiskt
Göteborg, 1979, 54 pages, cost 15 sek

4. Dick A R Haglund

Filosofihistoriska skisser. II Utomeuropeiskt
Göteborg, 1981, 46 pages, cost 15 sek

5. Dick A R Haglund

Filosofihistoriska skisser. III Medeltiden
Göteborg, 1981, 63 pages, cost 20 sek (discontinued)

6. Helge Malmgren

Om sannolikheten för inlärning i slumpmässigt sammansatta deterministiska system
Göteborg, 1979, 33 pages, cost 15 sek

7. Dag Westerståhl

Gå på gräset och bryta löften. Några anmärkningar om akt- och regelutilitarism
Göteborg, 1979, 27 pages, cost 15 sek

8. Dag Westerståhl

Some incompleteness and undecidability properties
Göteborg, 1980, 33 pages, cost 15 sek

9. Helge Malmgren

Positivism och samhällsekonom
Göteborg, 1980, 23 pages, cost 15 sek

10. Stellan Welin

Några aspekter på de kunskapsteoretiska grundvalarna för det kvant- mekaniska mätproblemet
Göteborg, 1981, 34 pages, cost 15 sek

11. Claes Åberg

Completeness and locality in quantum mechanics. Bell's theorem and its background
Göteborg, 1981, 16 pages, cost 15 sek

12. Stellan Welin

Quantum mechanics and the idea of realism
Göteborg, 1982, 38 pages, cost 30 sek

13. Jan Bengtsson

Wirkungsgeschichte der Phänomenologie in den nordischen Ländern (Island, Norwegen, Schweden, Finnland und Dänemark)
Göteborg, 1984, 76 pages, cost 40 sek

14. Helge Malmgren

Några reflexioner kring sjukdomsbegreppet.
Göteborg, 1984, 16 pages, cost 10 sek (discontinued)

15. Dick A R Haglund

Religionsfilosofiska studier (2 upplagan)
Göteborg, 1987, 79 pages, cost 50 sek (discontinued)

16. Stellan Welin

Den minimala staten och de mänskliga rättigheterna.
En studie i John Lockes och Robert Nozicks politiska filosofi
Göteborg, 1984, 56 pages, cost 30 sek

17. Helge Malmgren

Organiskt betingade psykiatriska sjukdomstillstånd
Några historiska och aktuella perspektiv
Göteborg, 1984, 24 pages, cost 15 sek (discontinued)

18. Dag Westerståhl

Branching generalized quantifiers
Göteborg, 1985, 20 pages, cost 25 sek (discontinued)

19. Stellan Welin

Om partiell determinism. En metafysisk betraktelse
Göteborg, 1984, 13 pages, cost 10 sek (discontinued)

20. Thomas Wetterström

Löften, hotelser och varningar
Göteborg, 1985, 109 pages, cost 55 sek

21. Jan Bengtsson

Konkret fenomenologi. Ett försök till bestämning av fenomenologin - med en orienterande bibliografi över fenomenologi inom filosofi, pedagogik, psykologi och sociologi
Göteborg, 1986, 59 pages, cost 35 sek (discontinued)

22. Staffan Carlshamre

En fullkomlig välvilja? Några plock ur en tolkningsteoretisk diskussion.
Göteborg, 1986, 26 pages, cost 15 sek (discontinued)

23. Anders Tolland

Den fria viljan som moralens grundval. Ett försök att tolka Kants Grundlegung zur Metaphysik der Sitten.
Göteborg, 1987, 29 pages, cost 20 sek

24. Jan Bengtsson

Filosofi och pedagogik i Sverige - en översikt
Göteborg, 1987, 26 pages, cost 15 sek

25. Stellan Welin

Det frivilliga samhället - om statens makt och individens rättigheter
Göteborg, 1987, 19 pages, cost 20 sek (discontinued)

26. Dag Westerståhl

Some principles of situation theory (2 upplagan)
Göteborg, 1987, 51 pages, cost 30 sek

27. Åke Sander

Invandrande muslimers i Göteborg I. Muslimer i Europa - inledande problemöversikt och allmän bakgrund.
Göteborg, 1988, 20 pages, cost 20 sek (discontinued)

28. Åke Sander

Invandrande muslimer i Göteborg II. Muslimer i Europa - en allmän översikt
Göteborg, 1988, 35 pages, cost 30 sek (discontinued)

29. Åke Sander

Invandrande muslimer i Göteborg III. Muslimer i Europa - Enskilda länder.
Göteborg, 1988, 67 pages, cost 45 sek (discontinued)

30. Jan Bengtsson

Filosofin i Sverige. Ett grundmaterial.
Göteborg, 1988, 156 pages, cost 70 sek

31. Åke Sander

Kan Koranskolan fungera som medium för traditionsförmedling?
Göteborg, 1988, 171 pages, cost 75 sek

32. Dag Westerståhl

Occurrence systems. A note on the metaphysics of substitution.
Göteborg, 1989, 15 pages, cost 15 sek

33. Helge Malmgren

Fler anteckningar om Wittgensteins intentionalitetsteorier
Göteborg, 1989, 30 pages, cost 30 sek (discontinued)

34. Björn Haglund

Report on discrimination powers for Hartman-type value hierarchies
Göteborg, 1990, 7 pages, cost 10 sek

35. Per Lindström

Two questions concerning free will
Göteborg, 1990, 14 pages, cost 15 sek

36. Ulla Holm

Medvetande och praxis, Feministfilosofiska försök.
Göteborg, 1990, 110 pages, cost 55 sek

37. Ullaliina Lehtinen

Vad kan en sjuksyster veta? Skiss till beskrivning av vad sjuksköterskor kan veta om andra människors förnimmelser och känslor. Göteborg, 1991, 34 pages, cost 30 sek

38. Mats Furberg

I stället för vetande? Del I
Göteborg, 1992, 106 pages, cost 45 sek

39. Per Lindström

Frankfurt's Example
Göteborg, 1991, 7 pages, cost 5 sek

40. Per Lindström

On classes of structures PC over L¥w
Göteborg, 1992, 10 pages, cost 5 sek

41. Mats Furberg

I stället för vetande? Del II
Göteborg, 1992, 150 pages, cost 75 sek

42. Anders Tolland

Den upplysta egennyttans suveränitet. Om Thomas Hobbes politiska filosofi
Göteborg, 1992, 29 pages, cost 15 sek

43. Anders Tolland

Osäkerhetens strategier. Om John Stuart Mills etik och politiska filosofi
Göteborg, 1992, 33 pages, cost 20 sek

44. Per Lindström

Four notes on arithmetical theories
Göteborg, 1992, 21 pages, cost 15 sek

45. Mats Furberg

Nedom vara och böra? En bok om "Humes lag", känslor, responsioner och förnuft
Göteborg, 1992, 105 pages, cost 40 sek (discontinued)

46. Per Lindström

On ·1 and ¸1 degrees of interpretability.
Göteborg, 1993, 9 pages, cost 10 sek

47. Thomas Wetterström

On Assertability and Ethics
Göteborg 1993, 44 pages, cost 20 sek

48. Daniel Vallström

Some ML-Programs Related to 'Solovay's' Modal Logics of Provability
Göteborg 1994, 49 pages, cost 25 sek

49. Per Lindström

On Some Nonstandard Rules of Inference in Arithmetics
Göteborg 1994, 13 pages, cost 15 sek

50. Carl-Gustaf Wikstrand

Förklaring genom förståelse. Reflexioner kring grundvalarna för en psykodynamisk vetenskap
Göteborg 1994, 67 pages, cost 35 sek

51. Per Lindström

The Modal Logic of Parikh Provability
Göteborg 1994, 21 pages, cost 20 sek

52. Mats Furberg

CAOX 1
Göteborg 1994, 246 ( 4) pages, cost 90 sek

53. Johan Mårtensson

Tomas av Aquinos gudsbevisÖversättning och kommentarer, omfattande Summa Theologi* 1a. 2. 1-3.
Göteborg 1994, 33 pages, cost 25 sek

54. Matti Eklund

Verificationism and the Kripke-Wittgenstein Paradox
Göteborg 1994, 30 pages, cost 25 sek

55. Björn Haglund

Hume's Thesis. Part I: Content Principles and a Model of Atomic Content
Göteborg 1995, 9 pages, cost 15 sek

56. Per Lindström

Five Easy Pieces
Göteborg 1995, 23 pages, cost 20 sek

57. Jörgen Sjögren

Om Churchs tes
Göteborg 1997, 43 pages, cost 40 sek

58. Bengt Brülde

Vad är hälsa? Några reflektioner kring hälsobegreppet
Göteborg 1998, 31 pages, cost 50 sek

59. Bengt Brülde och Helge Malmgren

Measuring Quality of Life. Some Philosophical Comments
Göteborg 1998, 16 pages, cost 30 sek

60. Helge Malmgren

Without a Proper Definition, You Do Not See the Phenomenon. The History of a Missing Diagnosis
Göteborg 1998, 20 pages, cost 30 sek

61. Bengt Brülde

Vårdens mål
Göteborg 1999, 14 pages, cost 25 sek

62. Anders Tolland

Tre kortare papper om relativism, sanning och berättigande
Göteborg 2003, 26 pages, cost 20 sek

Page Manager: Monica Havström|Last update: 2/18/2019
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?