Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Näckrostimmen: Universitetet och humaniora

Lecture

I denna Näckrostimme presenterar Thomas Karlsohn och
Daniel Brodén från tankesmedjan Humtank den pågående
diskussionen om humanioras roll. De ger även en historisk
bakgrundsteckning till den dagsaktuella diskussionen samtidigt
som de knyter an till den lokala situationen i Göteborg.

Har humaniora en ny roll i ett förändrat kunskapslandskap?
Många av dagens aktuella frågor står även i centrum för
humanistisk forskning: den digitala teknikens betydelse för
individ och samhälle, de kulturella effekterna av klimatförändringarna, den biomedicinska utvecklingens återverkningar på vår förståelse av människan och så vidare.
Vid sidan av dessa nya forskningsteman är humanioras mer
traditionella och ofta marginaliserade bildningsuppdrag
fortfarande högaktuellt.

Humanisters sätt att orientera sig i denna situation är beroende av den samtida universitetspolitiken. Men de ingår
också i ett större kunskapspolitiskt sammanhang och är
präglade av traditioner med rötter långt tillbaka i tiden. I
denna Näckrostimme presenterar Thomas Karlsohn och
Daniel Brodén från tankesmedjan Humtank den pågående
diskussionen om humanioras roll. De ger även en historisk
bakgrundsteckning till den dagsaktuella diskussionen samtidigt som de knyter an till den lokala situationen i Göteborg.

Lecturer: Thomas Karlsohn, professor i idéoch lärdomshistoria i Uppsala och disputerad i Göteborg. Karlsohns arbete har under det senaste årtiondet främst handlat om de akademiska institutionernas förflutna. Karlsohn är också engagerad i debatten om universitetens samtida belägenhet och framtida utveckling. Daniel Brodén, fil dr i filmvetenskap och forskare vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, samt forskningssamordnare vid Centrum för digital humaniora/Swe-Clarin. Brodén forskar bland annat om den svenska välfärdsstatens medie- och kulturhistoria.

Date: 12/3/2019

Time: 6:00 PM - 7:00 PM

Categories: Humanities

Organizer: Göteborgs universitetsbibliotek

Location: Humanistiska biblioteket, Renströmsgatan 4

Event URL: Read more about Näckrostimmen: Universitetet och humaniora

Contact person: Anna Svensson

Phone: 031-7865144

Page Manager: Monica Havström|Last update: 8/9/2018
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?