Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Etik- och värdeutmaningar i antibiotikaresistensarbete, forskning och politik

Conference

Detta symposium är öppet för alla med intresse för dessa frågor och presenterar internationellt ledande forskare på området från Australien, Kanada, Nederländerna, Storbritannien, Sverige, Tyskland, och USA.

Symposium 15-16 November

Aulan, Vasaparken, Göteborgs universitet

Antibiotikaresistens är enligt världshälsoorganisationen WHO en global utmaning som allvarligt hotar den moderna medicinens framsteg och människors hälsa. Arbetet med att bromsa resistensutveckling och hantera problem på grund av uppkommen resistens aktualiserar många svåra etik- och värdefrågor på alla nivåer, från sjukvårdens vardag till global politik. Detta symposium är öppet för alla med intresse för dessa frågor och presenterar internationellt ledande forskare på området från Australien, Kanada, Nederländerna, Storbritannien, Sverige, Tyskland, och USA.
Symposiet är avgiftsfritt, men kräver förhandsanmälan då antalet platser är begränsat. Sista anmälningsdag: 20 oktober. Mer information, program och elektroniskt anmälningsformulär finns här:
http://care.gu.se/conference-in-ethics--nov-2017

Symposiet arrangeras av Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori i samarbete med Centrum för antibiotikaresistensforskning, CARe, som inrättades 2016 och innefattar tvärvetenskaplig forskning och utbildning över sex fakulteter, samt samverkan med samhällsaktörer och näringsliv.

Date & hour: 11/15/2017

Categories: Medicine

Organizer: Inst för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori och Centrum för antibiotikaresistensforskning

Location: University main building Vasaparken, Universitetsplatsen 1
Aulan

Event URL: Read more about Etik- och värdeutmaningar i antibiotikaresistensarbete, forskning och politik

Last day of registration: 10/20/2017 at. 1:00 PM.

Fee: Gratis

Contact person: Kristian Kvint

Phone: +46 31 342 4655

Registration is closed for this event

Page Manager: Monica Havström|Last update: 1/25/2009
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?