Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Språkbankens höstworkshop

Workshop

Språkbanken bjuder härmed in till sin sjunde höstworkshop tisdagen den 17 oktober. I år är workshopens tema Text.

Vi börjar kl 13.15 med presentationer av vår forskning och forskningsinfrastruktur och avslutar med en övningssession. Detta följs av samkväm med bubbel och tilltugg.

Språkbankens forskningsinfrastruktur är till för dig som använder texter i din forskning. Språkbanken är fritt tillgänglig på webben och hos oss finner du allt från medeltida lagar, via historisk och modern tidningstext, skönlitteratur och offentlig text, till sociala medier som bloggar och diskussionsforum, allt i enorma mängder. Vi tillhandahåller datorverktyg för effektiv sökning i materialen och flexibel visualisering av resultaten på många olika sätt. På vår årliga höstworkshop visar vi upp nyheter i vår verktygsuppsättning, belyser någon specifik aspekt av infrastrukturen, erbjuder pröva-på-övningar för den som vill samt möjlighet att diskutera konkreta forskningsfrågor med våra experter under otvungna former.

I år presenterar vi ett nytt forskningsverktyg under aktiv utveckling med namnet Strix (grek. 'uggla'), avsett för att stödja textbaserad forskning. För er som är bekanta med Korp, så kan man säga att Strix är ett systerverktyg till Korp, men där Korp har ordet i fokus, har Strix istället texten. Liksom hos Korp spelar den språkteknologiska analysen en nyckelroll i Strix, men inom Strix-arbetet har vi ett särskilt fokus på dokument- och innehållsbaserad analys. Att en analys är dokumentbaserad innebär här att den grundläggande analysenheten är texten. Ett exempel på detta är textklassificering, där man givet en uppsättning av fördefinierade klasser/kategorier, som exempelvis representerar politiska partier, genretyper eller författare, automatiskt försöker bestämma klasstillhörigheten för varje text som analyseras. Textklassificering är också ett exempel på så kallad innehållsbaserad analys, eftersom den försöker fånga textens innehåll snarare än att säga något om dess språkliga dräkt.

För att kunna delta i övningarna behöver du ha en dator med dig, men det är naturligtvis inget krav för att delta i höstworkshopen.

Anmäl dig gärna (endast för planeringens skull) senast 9 oktober här.

Hjärtligt välkomna!

Date: 10/17/2017

Time: 1:15 PM

Categories: Humanities

Organizer: Språkbanken vid institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet.

Location: Stora Hörsalen 2150, Eklandagatan 86, Göteborgs universitet.

Event URL: Read more about Språkbankens höstworkshop

Page Manager: Monica Havström|Last update: 1/25/2009
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?