Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Agentiell realism och diffraktiv analys: exemplet ADHD och den "bökiga" boken

Research profile seminar

Denna presentation utgår från kvantfysikern och den feministiska teoretikern Karen Barads (2007) posthumana filosofi, som öppnar nya möjligheter bortom dominerande forskningsparadigm.

Denna presentation utgår från kvantfysikern och den feministiska teoretikern Karen Barads (2007) posthumana filosofi, som öppnar nya möjligheter bortom dominerande forskningsparadigm. Ur sin posthumana filosofi utvecklar Barad begreppet agentiell realism. Denna vetenskapsfilosofiska position erbjuder ett alternativ bortom realism och socialkonstruktionism.

Vad Barad menar är att vi ständigt berör vekligheten samtidigt som den berör oss. Vi lever i världen samtidigt som världen lever i oss. Gränserna mellan objekt och subjekt omformuleras; att vara människa är att ständigt bli till i intra-aktion med såväl mänskliga som icke-mänskliga kroppar. Begreppet diffraktion härrör ur ett fysiskt fenomen, med den ofta använda liknelsen en (vatten-, ljud-, ljus-)våg som passerar genom en öppning eller via en obstruktion för att spridas mot nya tillblivelseformer.

För forskaren innebär det möjligheter att på många sätt läsa och föra samman olika data och insikter genom varandra för att på så sätt verka för nya verkligheter. Vår presentation tar historiskt avstamp i olika vetenskapsteoretiska och vetenskapsfilosofiska tanketraditioner för att landa i Barads agentiella realism och diffraktiv analys.

Presentationen ger ett kort exempel på en diffraktiv analys av fenomenet ADHD, där fokus förs från antropo(neuro)centriska för(e)ställningar av ADHD och istället rikta blickarna mot det i vardagen ofta förgivettagna, såsom materielltdiskursiva praktiker där den pedagogiska aktiviteten högläsning och textboken blir centrala aktörer. På så sätt skapas ny förståelse för fenomenet ADHD.

Seminariet arrangeras av Niclas Hagen och Elisabeth Punzi vid Medicinsk humaniora. Det är kostnadsfritt och alla är varmt välkomna. Anmäl deltagande till Elisabeth Punzi på elisabeth.punzi@psy.gu.se

Lecturer: Mattias Nilsson Sjöberg, doktorand och Bo Bergstedt, professor, Lunds universitet

Date: 5/23/2017

Time: 1:15 PM - 3:00 PM

Categories: Psychology

Organizer: Nätverket för medicinsk humaniora

Location: Department of Psychology, Haraldsgatan 1
Konferensrum 1

Contact person: Elisabeth Punzi

Page Manager: Monica Havström|Last update: 1/25/2009
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?