Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Patrik Möller

Senior lecturer

Patrik Möller
Senior lecturer
patrik.moller@idehist.gu.se

Postal Address: Box 200, 40530 Göteborg
Visiting Address: Renströmsgatan 6 , 41255 Göteborg


Linguistics, Logic and Theory of Science unit at Department of Philosophy, Linguistics, Theory of Science (More Information)
Box 200
405 30 Göteborg
www.flov.gu.se
flov@flov.gu.se
Visiting Address: Renströmsgatan 6 , 412 55 Göteborg

Latest publications

Hemligheternas värld: Bror Gadelius och psykiatrins genombrott i det tidiga 1900-talets Sverige
Patrik Möller
Göteborg, Göteborgs univ., Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Doctoral thesis 2017
Doctoral thesis

Numera lider vi på vetenskapligt vis
Patrik Möller
Respons: Recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, Book review 2013
Book review

I psykiatrins historia är bara de tvära kasten konstanta
Patrik Möller
Respons: Recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, Book review 2013
Book review

Drömmar, hallucinationer och makten över det beskrivna livet
Patrik Möller
Drömmar: en vänbok till Ingemar Nilsson, Göteborg, University of Gothenburg, Chapter in book 2010
Chapter in book

Psykiatri: själen och vetenskapen
Patrik Möller
Medicinen blir till vetenskap: Karolinska Institutet under två århundraden, red. Karin Johannisson, Ingemar Nilsson och Roger Qvarsell, Stockholm, Karolinska Institutet University Press, Chapter in book 2010
Chapter in book

Myten om Darwin: Om myters uppkomst genom onaturligt urval
Patrik Möller
I skuggan av samtiden: En vänbok till Sven-Eric Liedman och Amanda Peralta, Johan Kärnfelt (red.), Göteborg, Göteborg University, Chapter in book 2006
Chapter in book

Glimten i läkarens blick: Foucault, psykiatrihistoria och "antropologiska kategorier"
Patrik Möller
Scandia, Tidskrift för historisk forskning, Magazine article 2006
Magazine article

Showing 1 - 8 of 8

2017

Hemligheternas värld: Bror Gadelius och psykiatrins genombrott i det tidiga 1900-talets Sverige
Patrik Möller
Göteborg, Göteborgs univ., Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Doctoral thesis 2017
Doctoral thesis

2013

Numera lider vi på vetenskapligt vis
Patrik Möller
Respons: Recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, Book review 2013
Book review

I psykiatrins historia är bara de tvära kasten konstanta
Patrik Möller
Respons: Recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, Book review 2013
Book review

2010

Drömmar, hallucinationer och makten över det beskrivna livet
Patrik Möller
Drömmar: en vänbok till Ingemar Nilsson, Göteborg, University of Gothenburg, Chapter in book 2010
Chapter in book

Psykiatri: själen och vetenskapen
Patrik Möller
Medicinen blir till vetenskap: Karolinska Institutet under två århundraden, red. Karin Johannisson, Ingemar Nilsson och Roger Qvarsell, Stockholm, Karolinska Institutet University Press, Chapter in book 2010
Chapter in book

2006

Myten om Darwin: Om myters uppkomst genom onaturligt urval
Patrik Möller
I skuggan av samtiden: En vänbok till Sven-Eric Liedman och Amanda Peralta, Johan Kärnfelt (red.), Göteborg, Göteborg University, Chapter in book 2006
Chapter in book

Glimten i läkarens blick: Foucault, psykiatrihistoria och "antropologiska kategorier"
Patrik Möller
Scandia, Tidskrift för historisk forskning, Magazine article 2006
Magazine article

Showing 1 - 8 of 8

Page Manager: Monica Havström|Last update: 1/25/2018
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?