Nyheter FLoV /aktuellt/Nyheter/rss-nyheter-flov/ Nyhetsflöde från FLoV Island och Latinamerika i fokus för Humanistiska fakultetens hedersdoktorer 2020 http://hum.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext/island-och-latinamerika-i-fokus-for-humanistiska-fakultetens-hedersdoktorer-2020.cid1686182 Humanistiska fakultetsstyrelsen har beslutat att utse cand. mag. Kristinn Jóhannesson och universitetsbibliotekarie Anna Svensson till Humanistiska fakultetens hedersdoktorer 2020. Wed, 20 May 2020 07:36:00 GMT http://hum.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext/island-och-latinamerika-i-fokus-for-humanistiska-fakultetens-hedersdoktorer-2020.cid1686182 2020-05-20T07:36:00Z Välkommen till Mehdi Ghanimifards disputation 27 maj http://flov.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext//valkommen-till-mehdi-ghanimifards-disputation-27-maj.cid1686069 Välkommen till Mehdi Ghanimifards disputation i datalingvistik onsdag den 27 maj då han försvarar sin avhandling Why the pond is not outside the frog? Grounding in contextual representations by neural language models. Disputationen äger rum online via Zoom. Mon, 18 May 2020 13:56:00 GMT http://flov.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext//valkommen-till-mehdi-ghanimifards-disputation-27-maj.cid1686069 2020-05-18T13:56:00Z Filosofer i samtal om Coronaetik http://flov.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext//filosofer-i-samtal-om-coronaetik.cid1685037 Finns det situationer när det är försvarbart att inte följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer? Varför är vi omoraliska om vi riskerar att smitta andra? Hör Bengt Brülde, professor i praktisk filosofi, i ett timslångt samtal med kollegan Kalle Grill, docent i filosofi vid Umeå universitet, om rätt och fel under covid-19-pandemin. Tue, 05 May 2020 15:14:00 GMT http://flov.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext//filosofer-i-samtal-om-coronaetik.cid1685037 2020-05-05T15:14:00Z Filosofer hjälper regeringen med riktlinjer för intensivvård http://flov.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext//filosofer-hjalper-regeringen-med-riktlinjer-for-intensivvard.cid1679792 Forskare i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet hjälper just nu Socialstyrelsen med att formulera nya riktlinjer för prioritering och ransonering av sjukvårdsresurser om det skulle komma att behövas på grund av den pågående pandemin av Covid-19. Christian Munthe och Erik Malmqvist bidrar på flera sätt med sina expertkunskaper i folkhälsoetik och sjukvårdsetik. Thu, 26 Mar 2020 14:55:00 GMT http://flov.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext//filosofer-hjalper-regeringen-med-riktlinjer-for-intensivvard.cid1679792 2020-03-26T14:55:00Z Invigningen av Humanisten skjuts upp http://flov.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext//invigningen-av-humanisten-skjuts-upp.cid1680296 Med anledning av det nya coronaviruset skjuts invigningen av nya Humanisten upp. Förhoppningen är att den officiella invigningen av Humanistiska fakultetens nya byggnad ska kunna ske till hösten. Thu, 26 Mar 2020 09:51:00 GMT http://flov.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext//invigningen-av-humanisten-skjuts-upp.cid1680296 2020-03-26T09:51:00Z Konserveringspodden om kultuarv med Jonathan Westin http://cdh.hum.gu.se/Aktuellt/n/konserveringspodden-om-kultuarv-med-jonathan-westin.cid1680571 I Konserveringspoddens avsnitt ¿Vad mer kan vi lära oss om kulturarvet¿ berättar CDH:s forskningskoordinator Jonathan Westin om sitt arbete med att visualisera kulturarvsmiljöer. Thu, 26 Mar 2020 09:51:00 GMT http://cdh.hum.gu.se/Aktuellt/n/konserveringspodden-om-kultuarv-med-jonathan-westin.cid1680571 2020-03-26T09:51:00Z Rekommendationer om covid-19 (corona) och vart du vänder dig för mer information http://medarbetarportalen.gu.se/medicin/kommunikation/interna-nyheter/nyheter-detalj/rekommendationer-om-covid-19--corona--och-vart-du-vander-dig-for-mer-information.cid1677348 Göteborgs universitets rekommendationer om covid-19 (corona) uppdateras fortlöpande och publiceras på medarbetarportalen. Här finns också länkar till mer information för chefer, medarbetare och studenter. Wed, 04 Mar 2020 08:14:00 GMT http://medarbetarportalen.gu.se/medicin/kommunikation/interna-nyheter/nyheter-detalj/rekommendationer-om-covid-19--corona--och-vart-du-vander-dig-for-mer-information.cid1677348 2020-03-04T08:14:00Z Skapade utställning om kandidatprogrammet Liberal Arts http://flov.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext//skapade-utstallning-om-kandidatprogrammet-liberal-arts.cid1677152 Vernissage INSTÄLLD: Frida Jensen läser sista terminen på kandidatprogrammet Liberal Arts. Under de tre studieåren har hon ofta fått frågor av personer i sin omgivning: Vad fan är Liberal Arts och Har det inte med konst att göra. Nu får alla som undrar chansen att se och uppleva svaren. Frida har som praktikarbete gjort en utställning som flörtar med missuppfattningen att det är en konstutbildning. Thu, 27 Feb 2020 14:35:00 GMT http://flov.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext//skapade-utstallning-om-kandidatprogrammet-liberal-arts.cid1677152 2020-02-27T14:35:00Z Ny seminarieserie om digital humaniora http://cdh.hum.gu.se/Aktuellt/n/ny-seminarieserie-om-digital-humaniora.cid1676062 Centrum för digital humaniora startar ännu en öppen seminarieserie under våren 2020 som går under namnet DH-seminariet, då digitalisering och humaniora diskuteras. Tanken är att fånga upp intresset inom hela fakulteten för det vidsträckta fält som forskningsområdet digital humaniora täcker in. Tue, 25 Feb 2020 17:28:00 GMT http://cdh.hum.gu.se/Aktuellt/n/ny-seminarieserie-om-digital-humaniora.cid1676062 2020-02-25T17:28:00Z Idéhistoria ledde till jobb och doktorandtjänst i München http://lir.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext/id-historia-ledde-till-jobb-och-doktorandtjanst-i-m-nchen.cid1676225 Studier vid Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet, främst inom idéhistoria, gjorde Jonatan Palmblad intresserad av vilken plats humaniora har i miljödiskussionen. I dag både arbetar och doktorerar han på Rachel Carson Center i München, en av världens främsta institutioner för miljöhumaniora. Wed, 19 Feb 2020 11:33:00 GMT http://lir.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext/id-historia-ledde-till-jobb-och-doktorandtjanst-i-m-nchen.cid1676225 2020-02-19T11:33:00Z Göteborgs universitet publicerar ny webb för Artificiell Intelligens och digitalisering http://medarbetarportalen.gu.se/aktuellt/nyheter-detalj/goteborgs-universitet-publicerar-ny-webb-for-artificiell-intelligens-och-digitalisering.cid1670514 2017 beslutade regeringen om en digitaliseringsstrategi med det övergripande målet att Sverige ska vara världsbäst på att använda digitaliseringens möjligheter. Som ett svar på detta har Göteborgs universitet upprättat en gemensam plattform, SAID, och en ny webb, gu.se/ai Mon, 10 Feb 2020 12:23:00 GMT http://medarbetarportalen.gu.se/aktuellt/nyheter-detalj/goteborgs-universitet-publicerar-ny-webb-for-artificiell-intelligens-och-digitalisering.cid1670514 2020-02-10T12:23:00Z