Nyheter FLoV /aktuellt/Nyheter/rss-nyheter-flov/ Nyhetsflöde från FLoV Att göra karriär av filosofi http://medarbetarportalen.gu.se/gast/nyheter/nyheter-detalj/att-gora-karriar-av-filosofi.cid1630612 Som filosof är sökandet efter en karriärsbana inte den lättaste uppgiften idag men det förde Robert Hartman halvvägs runt jorden, från hans hem i USA till Sverige, och till Göteborgs universitet. Här jobbar han som postdoktoral forskningsassistent inom Lund Gothenburg Responsibility Project. ¿ Det är ett jättebra projekt som ger mig möjligheten att jobba med många av mina filosofhjältar. Thu, 23 May 2019 15:56:00 GMT http://medarbetarportalen.gu.se/gast/nyheter/nyheter-detalj/att-gora-karriar-av-filosofi.cid1630612 2019-05-23T15:56:00Z Galenskapare och vishistoriker Humanistiska fakultetens hedersdoktorer 2019 http://hum.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext/galenskapare-och-vishistoriker-humanistiska-fakultetens-hedersdoktorer-2019.cid1630243 Claes Eriksson och Martin Bagge har utsetts till Humanistiska fakultetens hedersdoktorer för 2019. - Fakulteten är stolt och glad att kunna utnämnda två så starkt utåtriktade kulturpersonligheter, båda stående på humanistisk grund, till hedersdoktorer, säger Marie Demker, dekan för Humanistiska fakulteten. Wed, 22 May 2019 07:20:00 GMT http://hum.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext/galenskapare-och-vishistoriker-humanistiska-fakultetens-hedersdoktorer-2019.cid1630243 2019-05-22T07:20:00Z Docentföreläsning: To Infer or not Infer: Natural Language and Computational Semantics http://flov.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext//docentforelasning--to-infer-or-not-infer--natural-language-and-computational-semantics.cid1628747 Stergios Chatzikyriakidis föreläser den 9 maj om To Infer or not Infer: Natural Language and Computational Semantics. Thu, 09 May 2019 11:28:00 GMT http://flov.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext//docentforelasning--to-infer-or-not-infer--natural-language-and-computational-semantics.cid1628747 2019-05-09T11:28:00Z Ny studie om artighet hos unga i mångspråkiga miljöer http://flov.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext//ny-studie-om-artighet-hos-unga-i-mangsprakiga-miljoer.cid1628648 Torsdag den 9 maj lägger Alexandra Sasha Utrzén fram med sin licentiatavhandling Artighet hos ungdomar i mångspråkiga miljöer ¿ en studie om hur ungdomar med olika kulturella bakgrunder använder uppmaningar. Thu, 09 May 2019 07:38:00 GMT http://flov.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext//ny-studie-om-artighet-hos-unga-i-mangsprakiga-miljoer.cid1628648 2019-05-09T07:38:00Z Språkteknologi och AI ska hjälpa Arbetsförmedlingen http://svenska.gu.se/aktuellt/nyheter/fulltext/sprakteknologi-och-ai-ska-hjalpa-arbetsformedlingen.cid1627766 Nationella språkbanken på institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet ska hjälpa Arbetsförmedlingen i sitt nya uppdrag. Under våren kommer Språkbanken att träna en ny språkmodell med hjälp av AI, väl på plats ska modellen bidra till att automatisera Arbetsförmedlingens analysarbete. Peter Ljunglöf och Dan Rosén är ansvariga för arbetet med att träna språkmodellen. Thu, 09 May 2019 07:36:00 GMT http://svenska.gu.se/aktuellt/nyheter/fulltext/sprakteknologi-och-ai-ska-hjalpa-arbetsformedlingen.cid1627766 2019-05-09T07:36:00Z Antal sökanden fortsätter att öka till kompletterande lärarutbildningar http://lararutbildning.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter_Detalj/antal-sokanden-fortsatter-att-oka-till-kompletterande-lararutbildningar.cid1625759 Återigen har ett rekordstort antal personer sökt sig till kompletterande lärarutbildningar, en trend som gäller både Göteborgs universitet och nationellt. Tue, 23 Apr 2019 09:57:00 GMT http://lararutbildning.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter_Detalj/antal-sokanden-fortsatter-att-oka-till-kompletterande-lararutbildningar.cid1625759 2019-04-23T09:57:00Z Ta vara på allas kompetens - läs evidensbasering http://flov.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext//ta-vara-pa-allas-kompetens---las-evidensbasering.cid1561268 - Många sektorer inom hälso- och sjukvården arbetar med skilda kunskapsmodeller som skapar svårigheter för tvärprofessionellt arbete. Om fler expertgrupper gjorde bedömningar utifrån evidensbasering skulle resultatet bli bättre, säger Morten Sager, huvudansvarig för masterutbildningen i evidensbasering vid Göteborgs universitet. Wed, 10 Apr 2019 10:18:00 GMT http://flov.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext//ta-vara-pa-allas-kompetens---las-evidensbasering.cid1561268 2019-04-10T10:18:00Z Vem borde få Humtankpriset 2019? http://hum.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext/vem-borde-fa-humtankpriset-2019-.cid1623615 2017 fick Ida Östenberg Humtankpriset för sitt engagemang i att sprida humanistisk kunskap i samhällsdebatten. 2018 prisades Lisbeth Larsson och Maria Sjöberg för Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Ska det bli tredje året i rad för Humanistiska fakulteten på Göteborgs universitet? Nominera till Humtankpriset 2019 senast 1 maj. Mon, 01 Apr 2019 12:42:00 GMT http://hum.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext/vem-borde-fa-humtankpriset-2019-.cid1623615 2019-04-01T12:42:00Z Hållbarhet temat på Humanistdagarna http://svenska.gu.se/aktuellt/nyheter/fulltext/hallbarhet-temat-pa-humanistdagarna.cid1622653 När Humanistdagarna återuppstod på Frölunda kulturhus den 22 och 23 mars låg fokus på att lyfta humaniorans betydelse, både för gymnasieelever men också för den breda allmänheten. - Vi vill nå ut på med vad humanister gör och visa vilka konkreta yrken detta kan leda till, säger Camilla Brudin Borg, universitetslektor i Litteraturvetenskap och projektledare för satsningen på att öka kunskapen om humanistisk forskning och utbildning. Wed, 27 Mar 2019 09:43:00 GMT http://svenska.gu.se/aktuellt/nyheter/fulltext/hallbarhet-temat-pa-humanistdagarna.cid1622653 2019-03-27T09:43:00Z Jakob Lundgren, doktorand: Vetenskapsteori lär ut nyanserad kunskapskritik http://flov.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext//jakob-lundgren--doktorand--vetenskapsteori-lar-ut-nyanserad-kunskapskritik.cid1622299 Jakob Lundgren läste en biomedicinsk linje på gymnasiet och drabbades av physics envy, känslan av att det han studerade inte var den mest fundamentala formen av kunskap, att det var härlett ur något annat. Det blev gnistan till en fördjupning i ämnet vetenskapsteori. Nu har Jakob fått en doktorandtjänst på Göteborgs universitet och ska fokusera på ett stort transdisciplinärt fält: Planetary Health. Fri, 22 Mar 2019 13:09:00 GMT http://flov.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext//jakob-lundgren--doktorand--vetenskapsteori-lar-ut-nyanserad-kunskapskritik.cid1622299 2019-03-22T13:09:00Z Optimism, pessimism och klimatförändringar http://flov.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext//optimism--pessimism-och-klimatforandringar.cid1622145 Kan pessimism hjälpa oss att dra ner på vårt osunda tempo som driver både oss själva och planeten till utbrändhetens rand? Hör Ida Hallgren på Humanistdagarna i Frölunda Kulturhus lördag den 23 mars. Fri, 22 Mar 2019 06:37:00 GMT http://flov.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext//optimism--pessimism-och-klimatforandringar.cid1622145 2019-03-22T06:37:00Z