Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Joakim Sandberg

Forskare

Joakim Sandberg
Forskare
Praktisk filosofi
Akademisk grad: Docent,
joakim.sandberg@gu.se
031-786 4571

Rumsnummer: T333
Postadress: Box 200, 40530 Göteborg
Besöksadress: Olof Wijksgatan 6 , 41255 Göteborg


Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (Mer information)
Box 200
405 30 Göteborg
www.flov.gu.se
flov@flov.gu.se

Besöksadress: Olof Wijksgatan 6 , 412 55 Göteborg

Om Joakim Sandberg

Docent i praktisk filosofi
Wallenberg Academy Fellow

Profil

Joakim Sandberg är forskare i moralfilosofi, politisk filosofi och ekonomi; han är speciellt intresserad av skärningsområdena mellan dessa ämnen. Mycket av hans senaste forskning har handlat om hur finansiella aktörer som banker och pensionsfonder kan och bör ta ett tydligare ansvar för samhälle och miljö. Men han är också intresserad av hur vi själva bör bete oss, till exempel i rollen som småsparare eller som konsument.

Joakim utsågs till Wallenberg Academy Fellow av Kungliga Vetenskapsakademien 2014. Utöver sin tjänst i Göteborg är han också gästforskare vid Mistra Center for Sustainable Markets vid Handelshögskolan i Stockholm, samt associerad forskare vid Centre for European Research in Microfinance vid Solvay Brussels School of Economics and Management.

Joakim driver en blog om Finance and Philosophy.

Bakgrund

Joakim har en bred bakgrund inom både ekonomi och filosofi. Han blev civilekonom 2003 och disputerade i praktisk filosofi 2008. Joakims avhandling behandlade en serie grundläggande etiska frågor kring finansiella investeringar. Exempelvis intresserade han sig för i vilken utsträckning investerare – både fonder och småsparare – moraliskt ”besmutsas” av att placera pengar i företag som bedriver oetiska verksamheter till exempel genom att sälja vapen till diktaturer. Joakims inlägg i denna debatt fick stort genomslag i media (se t.ex Sveriges Radio, Jusek, Dagens Industri, Sydsvenskan).

Joakim var därefter involverad i forskningsprogrammet Sustainable Investment Research Platform (SIRP) finansierat av Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning (Mistra). Detta projekt behandlade framför allt de finansiella aktörernas så kallade förvaltaransvar – det vill säga, deras ansvar gentemot sina kunder – och huruvida detta är ett hinder för utökat miljö- och samhällsansvar. Joakims forskning inom detta område har rönt stort internationellt intresse, bl.a. från FN och EU. Han är redaktör för Cambridge Handbook of Institutional Investment and Fiduciary Duty en volym som samlar den senaste forskningen på området från världens främsta experter, med ett förord av Al Gore.

Joakim har också forskat om så kallade mikrokrediter, det vill säga småskaliga banklån utställda till fattiga i utvecklingsländer i syfte att stödja deras ekonomiska frigörelse. Inom ramen för forskningsnätverket AHRC Research Network on Microfinance, finansierat av det brittiska vetenskapsrådet för humaniora, avhandlades moraliska och politiska aspekter av de skyhöga räntorna på mikrolån. Sen 2009 är Joakim också associerad forskare vid Centre for European Research in Microfinance i Bryssel.

Tillsammans med Bengt Brülde har Joakim gett ut en populär bok om etisk handel och konsumtion som heter Hur bör vi handla? Filosofiska tankar om rättvisemärkt, vegetariskt & ekologiskt. Författarnas royalties går oavkortat till organisationer som på ett effektivt sätt arbetar mot fattigdom och förtryck, för djurens välfärd och för en bättre miljö. Bl.a. på grund av denna bok vann Joakim Albert Wallin Science Prize 2012, utdelat av Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg.

Joakim har nyligen avslutat ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt tillsammans med miljöpsykologer vid Göteborgs universitet. Projektet syftade till att utreda hur den svenska allmänheten vill att deras pensionspengar placeras, och de fann starkt stöd för fokus på etik och miljö. Läs mer om resultaten i tidskriften Hållbart Kapital. Projektet finansierades av Rotman International Centre for Pension Management vid University of Toronto (Kanada). 

Aktuell forskning

I Göteborg driver Joakim forskningsprogrammet "The Philosophy of Responsible Finance" som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Målet är att utveckla en teori om fördelningen av ansvar i samhället vilken ställer högre krav på finansiella aktörer och marknader. Programmet skall också utvärdera några av de åtgärdsförslag som har kommit för att skapa en mer ansvarsfull finansmarknad, exempelvis om förändrade belöningssystem för anställda i ledande befattningar, lagstiftning kring robotstyrd handel av värdepapper samt en global skatt på finansiella transaktioner.

Forskningsprogrammet ingår i en bredare forskningssatsning kring moraliskt ansvar vid Göteborgs universitet. Satsningen syftar till att samla filosofer med intressen inom normativ etik, metaetik, beslutsteori, politisk filosofi, medicinsk etik och affärsetik kring frågor om moraliskt ansvar.

I Stockholm är Joakim gästforskare vid Mistra Center for Sustainable Markets. Centret utforskar tvärvetenskapliga forskningsfrågor som syftar till att göra marknader mer hållbara. Forskningen utförs i nära samverkan med intressenter från det omgivande samhället, såsom företag, myndigheter, ideella organisationer och internationella aktörer.

 

CV

Senaste publikationer

Die Bürgerdividende einer gerechteren Lösung der Eurokrise
Clément Fontan, Joakim Sandberg
Helfer, J., Meyer, M. & Wettig, K. (eds.), Wenn ich mir etwas wünschen dürfte, Göttingen, Steidl, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Socially Responsible Investment and Fiduciary Duty
Joakim Sandberg
Sustainability & Business Law / edited by: Judd F. Sneirson, Nancy E. Shurtz, Durham, NC, Carolina Academic Press, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Pluralistic Functionalism about Corporate Agency
Waheed Hussain, Joakim Sandberg
The Moral Responsibility of Firms, ed. by Eric W. Orts & N. Craig Smith, New York, Oxford University Press, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Pension Funds, Future Generations, and Fiduciary Duty
Joakim Sandberg
Institutions for Future Generations, ed. by Iñigo González-Ricoy & Axel Gosseries, Oxford, Oxford University Press, Kapitel i bok 2016
Kapitel i bok

What's wrong with exorbitant interest rates on microloans?
Joakim Sandberg
Microfinance, Rights and Global Justice. Sorell, T.; Cabrera, L. (eds.), Cambridge, Cambridge University Press, Kapitel i bok 2015
Kapitel i bok

Moral economy and normative ethics
Joakim Sandberg
Journal of Global Ethics, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2015
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Cambridge Handbook of Institutional Investment and Fiduciary Duty
James P. Hawley, Andreas G.F. Hoepner, Keith L. Johnson, Joakim Sandberg, Edward J. Waitzer
New York, Cambridge University Press, Samlingsverk 2014
Samlingsverk

Towards a Theory of Sustainable Finance
Joakim Sandberg
United Nations Environment Programme Convening on the Design of a Sustainable Financial System, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2014
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Understanding the attitudes of beneficiaries: should fiduciary duty include social, ethical and environmental concerns?
Joakim Sandberg, Magnus Jansson, Anders Biel, Tommy Gärling
Cambridge Handbook of Institutional Investment and Fiduciary Duty / edited by James P. Hawley, Andreas G.F. Hoepner, Keith L. Johnson, Joakim Sandberg, Edward J. Waitzer., Cambridge, Cambridge University Press, Kapitel i bok 2014
Kapitel i bok

Visar 1 - 10 av 74

2017

Die Bürgerdividende einer gerechteren Lösung der Eurokrise
Clément Fontan, Joakim Sandberg
Helfer, J., Meyer, M. & Wettig, K. (eds.), Wenn ich mir etwas wünschen dürfte, Göttingen, Steidl, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Socially Responsible Investment and Fiduciary Duty
Joakim Sandberg
Sustainability & Business Law / edited by: Judd F. Sneirson, Nancy E. Shurtz, Durham, NC, Carolina Academic Press, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Pluralistic Functionalism about Corporate Agency
Waheed Hussain, Joakim Sandberg
The Moral Responsibility of Firms, ed. by Eric W. Orts & N. Craig Smith, New York, Oxford University Press, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

2016

Pension Funds, Future Generations, and Fiduciary Duty
Joakim Sandberg
Institutions for Future Generations, ed. by Iñigo González-Ricoy & Axel Gosseries, Oxford, Oxford University Press, Kapitel i bok 2016
Kapitel i bok

2015

What's wrong with exorbitant interest rates on microloans?
Joakim Sandberg
Microfinance, Rights and Global Justice. Sorell, T.; Cabrera, L. (eds.), Cambridge, Cambridge University Press, Kapitel i bok 2015
Kapitel i bok

Moral economy and normative ethics
Joakim Sandberg
Journal of Global Ethics, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2015
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2014

Cambridge Handbook of Institutional Investment and Fiduciary Duty
James P. Hawley, Andreas G.F. Hoepner, Keith L. Johnson, Joakim Sandberg, Edward J. Waitzer
New York, Cambridge University Press, Samlingsverk 2014
Samlingsverk

Towards a Theory of Sustainable Finance
Joakim Sandberg
United Nations Environment Programme Convening on the Design of a Sustainable Financial System, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2014
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Understanding the attitudes of beneficiaries: should fiduciary duty include social, ethical and environmental concerns?
Joakim Sandberg, Magnus Jansson, Anders Biel, Tommy Gärling
Cambridge Handbook of Institutional Investment and Fiduciary Duty / edited by James P. Hawley, Andreas G.F. Hoepner, Keith L. Johnson, Joakim Sandberg, Edward J. Waitzer., Cambridge, Cambridge University Press, Kapitel i bok 2014
Kapitel i bok

Visar 1 - 10 av 74

Sidansvarig: Monica Havström|Sidan uppdaterades: 2016-01-21
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?