Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Christian Munthe

Professor

Christian Munthe
Professor
Praktisk filosofi
Akademisk grad: Docent,
christian.munthe@gu.se
031-786 4843

Rumsnummer: T334
Postadress: Box 200, 40530 Göteborg
Besöksadress: Olof Wijksgatan 6 , 41255 Göteborg


Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (Mer information)
Box 200
40530 Göteborg
www.flov.gu.se
flov@flov.gu.se

Besöksadress: Olof wijksgatan 6 , 41255 Göteborg

Om Christian Munthe

Christian Munthe är professor i praktisk filosofi sedan 2004 och utför forskning och expertuppdrag om etik-, värde- och policyfrågor i gränssnittet hälsa, vetenskap & teknik, miljö, samhället och rättssystemen. Från 2016 till 2018 är han vald medlem av styrelsen för Göteborgs universitet.

Christian har ett utvecklat tvärvetenskapligt arbetssätt och samarbetar med forskare och praktiker från en rad olika områden, t ex medicin och vård, natur-, teknik- och miljövetenskap, ekonomi, juridik och politik. Han är ofta anlitad expert av myndigheter och organisationer, samt återkommande källa och deltagare i medias rapportering och debatt inom sina expertisområden. Han är även aktiv offentligt via bloggen Philosophical Comment och på Twitter.

Forskning
Christian har publicerat 8 akademiska böcker samt mer än 60 forskningsartiklar och bokkapitel. Hans senaste böcker är The Price of Precaution and the Ethics of Risk, (med Niklas Juth) The Ethics of Screening in Health Care and Medicine: Serving Society or Serving the Patient? samt den redigerade bokserien The Psychology of Hate Crimes as Domestic Terrorism: U.S. and Global Issues. I dessa utvecklar han dels en nyskapande teori och den etiska grunden för samhällets hantering av risk och osäkerhet kopplat till teknik och miljö, dels presenterar han en ny och övergripande etisk analys av hälsorelaterade massundersökningar, s.k. screening, dels presenterar han ett brett tvärvetenskapligt arbete kring hatbrott, terrorism och relatedarde samhällsfrågor. Han har också utgivit en serie publikationer om etik- och värdefrågor rörande delaktighet och s.k. personcentrering inom vården, rättspsykiatri och relaterade rättssystem, reproduktions- och familjeetik, samt folkhälsoetik. Han har redigerat specialsektioner av vetenskapliga tidskrifter om etik och sociala medier samt filosofiska aspekter på hatbrott.

Christian är medlem av redaktionskommittén för den internationella forskningstidskriften Bioethics, och var med att grunda Centrum for etik, juridik och mental hälsa (CELAM) och Centrum för antibiotikaresistensforskning (CARe), där han nu är aktiv som forskare och sitter i respektive styrgrupp, vilket han också gör för det internationella Nätverket för familje-etik. Han är dessutom medlem av den akademiska rådgivargruppen för Centre for Business in Society (CBiS), knuten till the Urban Safety and Societal Security Research Center (URBSEC) samt associerad senior forskare inom Gothenburg Responsibility Project (GRP).

Christian har varit huvudsökande eller medsökande forskningsledare i projekt finansierade av Europakommissionen, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), Riksbankens jubileumsfond (RJ), Sveriges regering, Vetenskapsrådet (VR), VINNOVA och Vårdalstiftelsen. För närvarande är han forskningsledare i projekten/programmen Practices of Responsibility in Change (Nederländska forskningsrådet, NWO), Ethical Aspects of Person-centred Care (FORTE och VR), Gothenburg Responsibility Project (VR och Göteborgs universitet), samt Centre for Antibiotic Resistance Research (UGOT Challenges).

Expertuppdrag
Christian var medlem av Statens medicinsk etiska råd 2000-2006 och har utarbetad flera beställda rapporter och bidragit med expertis till myndigheter och offentliga organ, som Jordbruksverket, Socialstyrelsen och Statens beredning for medicinsk och social utvärdering(SBU), samt Sveriges  regering, riksdag och flera landsting. Han har varit direkt involverad i utarbetandet av specifika regleringar och riktlinjer inom flera områden, t ex reproduktions- och genetisk medicin, biomedicinsk forskning, folkhälsopolitik samt socialtjänst.

För närvarande är han medlem av Svenska läkaresällskapets delegation för medicinsk etik, Gentekniknämnden, samt Västragötalandsregionens arbetsgrupp för ordnat införande av nya läkemedel.

Undervisning och handledning
Christians undervisning i praktisk filosofi är koncentrerad till handledning, examinering och seminarieledning på kandidat-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Han är ofta engagerad som föreläsare och lärare på andra institutioner, fakulteter och lärosäten samt deltar i vidareutbildning av professionsexperter inom vård- och hälso-området samt relaterad forskning och politik. Han har vid Göteborgs universitet löpande uppdrag inom Läkarprogrammet, ST-programmet för sjuksköterskor, Kliniska forskarskolan och masterprogrammen Evidensbasering, Genomik och systembiologi, samt Global hälsa.

Mer information
Christians blog, Philosophical Comment
Christian på Twitter
Christians sida på Google Scholar Citations
Christians sida på Researchgate.net
Christians sida på Academia.edu
 

Senaste publikationer

ETHICAL DILEMMAS IN INTERNATIONAL HIGHER EDUCATION
Christian Munthe
Academic Refugee Staff Training Week, University of Oslo, June 20, 2017, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

A Virtue of Precaution Regarding the Moral Status of Animals with Uncertain Sentience
Simon Knutsson, Christian Munthe
Journal of Agricultural and Environmental Ethics, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Precaution and professional responsibility in surgery
Christian Munthe
1st Congress for Ethics and Neurosurgery, Stockholm, May 4-6, 2017., Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Conscientious refusal in healthcare: the Swedish solution
Christian Munthe
Journal of Medical Ethics, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Läkarförbundet missar kärnan i min kritik
Christian Munthe
Svenska dagbladet, Artikel i dagstidning 2017
Artikel i dagstidning

Fel avråda läkare från att medverka vid utvisningar
Christian Munthe
Svenska Dagbladet, Artikel i dagstidning 2017
Artikel i dagstidning

Gör granskningen av forskningsansökningar anonym!
Christian Munthe
Curie, Artikel i övriga tidskrifter 2017
Artikel i övriga tidskrifter

The Leadership Moral Qualities of President Donald "So-called POTUS" Trump
Christian Munthe
Philosophical Comment Blog, Artikel i övriga tidskrifter 2017
Artikel i övriga tidskrifter

Visar 1 - 10 av 371

2017

ETHICAL DILEMMAS IN INTERNATIONAL HIGHER EDUCATION
Christian Munthe
Academic Refugee Staff Training Week, University of Oslo, June 20, 2017, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

A Virtue of Precaution Regarding the Moral Status of Animals with Uncertain Sentience
Simon Knutsson, Christian Munthe
Journal of Agricultural and Environmental Ethics, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Precaution and professional responsibility in surgery
Christian Munthe
1st Congress for Ethics and Neurosurgery, Stockholm, May 4-6, 2017., Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Conscientious refusal in healthcare: the Swedish solution
Christian Munthe
Journal of Medical Ethics, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Läkarförbundet missar kärnan i min kritik
Christian Munthe
Svenska dagbladet, Artikel i dagstidning 2017
Artikel i dagstidning

Fel avråda läkare från att medverka vid utvisningar
Christian Munthe
Svenska Dagbladet, Artikel i dagstidning 2017
Artikel i dagstidning

Gör granskningen av forskningsansökningar anonym!
Christian Munthe
Curie, Artikel i övriga tidskrifter 2017
Artikel i övriga tidskrifter

The Leadership Moral Qualities of President Donald "So-called POTUS" Trump
Christian Munthe
Philosophical Comment Blog, Artikel i övriga tidskrifter 2017
Artikel i övriga tidskrifter

Visar 1 - 10 av 371

Sidansvarig: Monica Havström|Sidan uppdaterades: 2016-01-21
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?