Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Helge Malmgren

OBS! Denna personalsida är inaktuell. Aktuella personalsidor finns att hitta under fliken Personal på sidan Om institutionen.

 


Professor emeritus i teoretisk filosofi

helge.malmgren(at)filosofi.gu.se

Allmänt

Född 1945 i Valdemarsvik. Student -62 i Göteborg på reallinjens biologiska gren. Skulle bli kärnfysiker, men fastnade istället för filosofin... tack och lov för det. Doktorerade 1971 på en avhandling om Moore och Wittgenstein. För att lära mej något om verkligheten började jag ungefär samtidigt (1968/69) att läsa medicin, skötte medicinstudierna på halvtid parallellt med diverse vikariat i filosofi och vetenskapsteori (Göteborg och Umeå). Blev legitimerad läkare 1983 och arbetade några år i psykiatrin innan filosofin fångade in mej igen. Mellan 1994 och 2012 hade jag en heltidsstjänst vid filosofen i Göteborg och var professor i teoretisk filosofi där från 2001 till min pension den 1 mars 2012. Sedan dess är jag alltså emeritus. Bor nu (2015) sedan tio år en bit från Göteborg i det natursköna Hålanda, lär mig filma och lyssnar på fågelsång. För fler mer eller mindre intressanta detaljer om min person, se min personliga hemsida.

Undervisning

Jag har genom åren undervisat på de flesta av den teoretiska filosofins fält (elementär logik, kunskapsteori, filosofihistoria, medvetandefilosofi, vetenskapsfilosofi...) och några av den praktiska, särskilt medicinsk etik och miljöfilosofi. Från mitten av 90-talet och framåt var det i första hand kognitionsfilosofi som gällde, särskilt teorin för artificiella neurala nätverk, men också kurser på avancerad nivå om filosofer som Wittgenstein och Merleau-Ponty och om speciella problem i medvetandefilosofin, såsom varseblivningsfilosofi och tidsfenomenologi. Under mina sista år som professor hade jag – för första gången på mycket länge – också hand om den grundläggande kursen i filosofins historia, något som var mycket nyttigt åtminstone för mig! 

Jag har handlett åtta doktorander fram till examen, var bihandledare för ytterligere två (i psykiatri och musikvetenskap), och är för närvarande huvudhandledare för en doktorand och bihandledare för tre andra.

Forskning

Jag har forskat vid GU sedan slutet av 1960-talet, vilket framgår av min publikationslista (denna är dock inte komplett för åren före 1997). I början av min verksamhet som filosof sysslade jag mest med kunskapsteori och klassiska medvetandefilosofiska frågor, särskilt i anknytning till G.E. Moores och Ludwig Wittgensteins filosofi. Ett representativt arbete från denna tid är boken Immediate Knowledge. A Study in G.E. Moore’s Epistemology; den kom 1983 men hade föregåtts av flera tidigare arbeten.

Senare kom jag – i och med min medicinska utbildning – att få en mer tvärvetenskaplig inriktning.

◊ Under min tid som läkare i psykiatrin (dvs. fram till 1987) var jag således mycket involverad i forskning kring de psykiska följderna av hjärnskador och hjärnsjukdomar, och är därför medförfattare i det stora arbetet Organisk psykiatri. Teoretiska och kliniska aspekter (1990, med Göran Lindqvist). För närvarande är jag biträdande handledare för ett avhandlingsarbete om rehabilitering av patienter med traumatiska hjärnskador.

◊ Samtidigt forskade och undervisade jag inom det medicinsk-etiska fältet, särskilt kring relationerna mellan sjukvårdsekonomi och etik. Min bok Medicinsk etik (1990) fokuserar på detta. Under 90-talet var jag också medlem i data- och patientsäkerhetskommittén för den internationella studie (EMGT) som först visade att behandling mot tidig grön starr är effektiv.

◊ Jag sysslade på den tiden – och även i dag, till och från – med det omstridda Rorschach-testet, som jag har publicerat teoretiska och empiriska artiklar om. Jag har skapat och driver fortfarande en av de mest besökta websidorna om Rorschach, och planerar att så småningom skriva en liten bok om den ursprungliga Rorschach-metoden.

◊ De senaste decennierna har jag forskat (och undervisat) kring teorin för neurala nätverk vilket bland annat resulterat i den enda någorlunda uttömmande boken om detta område på svenska, Inlärning och minne i neurala nätverk (2007). Jag har också presenterat resultat om neurala nätverk på flera internationella möten, och var år 2000 huvudansvarig för en konferens i Göteborg på detta område.

◊ För närvarande är jag huvudorganisatör för konferensen The Brain's Networks, som äger rum i september 2015.

◊ I anknytning till forskningen kring neurala nätverk har jag initierat och organiserat ett flertal tvärvetenskapliga projekt som rör metoder för medicinsk diagnostik. Dessa tar en stor del av min tid för närvarande. De flesta projekten av denna typ handlar om metoder för analys av magnetkamerabilder av hjärnan. Bland annat försöker vi förutsäga utvecklingen av Alzheimers sjukdom utifrån sådana analyser. Andra patientgrupper vi tittar på är kvinnor som behandlas för Graves sjukdom (en form av giftstruma) och barn som fått strålbehandling på grund av hjärntumör. Frågeställningen i den sistnämnda studien är om barnens hjärnor (speciellt den lilla strukturen hippocampus) har skadats av strålningen.

◊ Ett annat diagnostikprojekt handlar om akut buksmärta. Hur ska man bäst ställa diagnos vid detta tillstånd, och hur går diagnostiken till i verkligheten? Tillsammans med docent Lars-Erik Hansson vid Östra Sjukhuset handleder jag en doktorand i kognitionsvetenskap inom detta projekt. Vi samarbetar också med experter på neurala nätverk och andra automatiska metoder för att extrahera beslutsprocedurer ur data.

◊ Ytterligare ett tvärvetenskapligt projekt som jag är engagerad i ligger inom området Kultur och hälsa och rör musikens påverkan på emotioner och på kroppsliga processer. Här samarbetar jag framförallt med musikvetaren Björn Vickhoff, vars doktorsavhandling jag var bihandledare för.

◊ Den lilla organisationen Svensk Förening för Filosofi och Psykiatri (SFFP) har mig som initiativtagare. I samarbete med FLOV ordnade SFFP hösten 2011 en välbesökt internationell konferens i Göteborg om filosofi och psykiatri. Vi har efter konferensen ett uppdrag att skriva en bok om fenomenologi och psykiatri, som skall utkomma på Oxford University Press.

◊ Medlemmar i SFFP samarbetar på olika sätt under den övergripande rubriken FILUR – Filosofiska Undersökningar av Rättspsykiatri. Genom åren har jag publicerat ett flertal artiklar om begreppsbildning inom psykiatrin, och på senare tid har de fokuserat på rättspsykiatri.

Trots alla dessa utflykter i gränsområdena mellan filosofi och empiri har jag kvar ett stort intresse för ”rent filosofiska” problem:

◊ Således arbetar jag till och från med en bok om Wittgensteins meningsteorier. Ett utkast till den första halvan av boken finns sedan 2010 tillgängligt i FLOVs filosofiska skriftserie Philosophical Communication, Web series.

◊ Mina publikationer från senare år omfattar också olika aspekter av kognitions- och medvetandefilosofi. En antologi om kognitionsvetenskap som just kommit ut innehåller fyra kapitel där jag är huvudförfattare, och en samlande bok om medvetandefilosofi står på programmet för de närmaste åren.

◊ Slutligen bedriver jag (tillsammans med filosofen och vetenskapsjournalisten Torgny Nordin) biografisk forskning om Ivar Segelberg, som var professor i filosofi vid GU under åren 1951–1977 men också en mycket framstående amatörbotanist. En första bok om Segelberg, delvis baserad på ett symposium vid GU år 2008, publicerades under 2014. 

Publikationer

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1991

1990

Publikationer

1989

1985

1984

1983

1980

1978

1977

1976

1975

1974

1973

1971

1970

Helge Malmgren

Helge Malmgren

Kontaktinformation

Helge Malmgren

Box 200, 405 30 GÖTEBORG

Telefon:
031 - 343 8675

Sidansvarig: Monica Havström|Sidan uppdaterades: 2016-01-21
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?