Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Christian Munthe

OBS! Denna personalsida är inaktuell. Aktuella personalsidor finns att hitta under fliken Personal på sidan Om institutionen.

 


Professor i praktisk filosofi

En mer utförlig CV finns att läsa och ladda hem här.

Forskning

Min forskning rör mestadels etik-, värde- och policy-frågor i skärningspunkten mellan hälsa, vetenskap & teknologi, miljö och samhälle, I mina senaste böcker så dels utvecklar jag en nyskapande teori om de etiska frågor som väcks av den samhälleliga hanteringen av teknik- och miljörisker samt tillämpar denna på ett antal praktiska områden, till exempel kärnkraft och klimatförändringar (The Price of Precaution and the Ethics of Risk), dels analyserar jag tillsamman med Niklas Juth vid KI etiken för program för allmän medicinsk masstestning, s.k. screening (The Ethics of Screening in Health Care and Medicine: Serving Society or Serving the Patient?)

Jag har också nyligen publicerat en serie artiklar kopplade till projekt om etik- och värdefrågor rörande s.k. personcentrerad vård och medbestämmande i sjukvården, rättspsykiatri och relaterade aspekter av rättssystemet samt folkhälsa och folkhälsoarbete. Ämnet för min avhandling var abortetik och i dess följd publicerade jag böcker, artiklar och bok-kapitel om fosterdiagnostik, assisterad befruktning, preimplantatorisk genetisk diagnostik och andra reproduktions- och genteknologiska tillämpningar på människa, t.ex. med anknytning till elitidrotten. Mina forskningsintressen inkluderar också mer renodlad moralfilosofi och politisk filosofi och är under kontinuerlig utvidgning.

På senare tid har jag arbetat med frågor om psykiskt sjukas ställning i rättssamhället och vården, tolkningen och tillämpningen av idén om "barnets bästa" och unga människors moraliska status, det sekulära samhällets gränser och grundvalar, moraliska aspekter på funktionsnedsättning och högre utbildning, hatbrottspolitik och medias ansvar och politiska förpliktelser. Mitt sätt att arbeta är ofta tvärvetenskapligt och jag har samarbetat med en rad forskare, experter och praktiker från andra områden och olika professioner.

Jag har under årens lopp lett och/eller deltagit i en rad externt finansierade projekt inom dessa områden med stöd från Europakommissionen, Regeringens strategiska forskningsanslag till vårdforskning, Riksbankens jubileumsfond, Socialstyrelsen, Vetenskapsrådet, Vårdalstiftelsen och har 2013 som medlem i ett internationellt forskningskonsortium för området familje-etik inom vård och omsorg beviljats stöd för ett nätverksprojekt av det holländska forskningsrådet NWO.

Utbildning

Under åren har jag undervisat i det mesta inom den praktiska filosofins fält. för närvarande är mitt engagemang begränsat till handledning och examination av kandidat- och masterstudenter samt doktorander. Jag har även organiserat och undervisat på kurser för andra än filosofer vid t.ex. Chalmers, Karolinska institutet, KTH, Sahlgrenska Akademin och Pedagogen vid Göteborgs universitet samt olika delat av Västra Götalands hälso- och sjukvårdsorganisation.

Samverkan, påverkan och nyttiggörande

  • Medlem Västra götalandsregionens arbetsgrupp för ordnat införande av nya läkemedel och indikationer.
  • Medlem i Västra götalandsregionens biobanksråd.
  • Medlem i styrgruppen för Nätverket för medicinsk etik i västra Sverige, stött av Västra Götalandsregionen och arrangör av regelbundna ut- och fortbildningskonferenser för människor verksamma inom eller intresse för hälsa- och sjukvård samt dess administration och politiska styrning ges tillfälle att utvidga och fördjupa sina kunskaper och färdigheter om olika etiska problem som väcks inom och i förhållande till hälsa- och sjukvården.Medlem i styrgruppen för och aktiv forskare inom Centre for Ethics, Law and Mental Health - ett samarbete mellan FLOV, institutionen för neurovetenskap och psykiatri, Västra götalandsregionen, Kriminalvården och Rättsmedicinalverket.
  • Medförfattare till Göteborgs universitets officiella remissvar till den s.k. psykiatrilagsutredningens slutbetänkande 2012. 
  • Medverkan i flera tvär-disciplinära arbetsgrupper som haft direkt inverkan på svensk reglering, lagstiftning och politik gällande gen- och reproduktionsteknologi.
  • Föredragning och expertutlåtanden för utredande och beslutsfattande instanser och myndigheter från lokal till nationell och även europeisk nivå, bl.a. en rad SOU och uppdrag för Jordbruksverket, Socialstyrelsen, SBU, Västra götalandsregionen, Stockholms läns landsting, Region skåne, mfl.
  • Mellan 2000-2006 medlem i Statens medicinsk etiska råd, en permanent kommitté knuten till regeringskansliet och riksdagen.
  • Kontinuerligt efterfrågad och engagerad som expertkonsult och intervjuobjekt i medias rapportering kring etik- och samhällsfrågor med koppling till vetenskap, teknik, hälsa och miljö.
  • Driver sedan 2009 bloggen Philosophical Comment samt postar kontinuerliga uppdateringar, nyheter, länkar, m.m. via mitt konto på Twitter.

Bakgrund och ytterligare information

Född 1962 och erhöll doktorsexamen i praktisk filosofi 1993 vid Stockholms universitet. Efter en postdoktoral period vid Centrum för forskningsetik i Göteborg blev jag 1998 universitetslektor och docent i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet , befodrad till professor 2004. Under 2006-2008 var jag prefekt för filosofiska institutionen och under 2009-2011 var jag viceprefekt for förskning vid FLOV. Jag är medlem av International Association of Bioethics, Society for Applied Philosophy, European Society for Philosophy of Medicine and Healthcare, Royal Society of Arts and Sciences in Gothenburg, The Hinxton Group - An International Consortium on Stem Cells, Ethics & Law, redaktionsstyrelsen för tidskriften Bioethics samt vetenskaplig rådgivare för The Lifeboat Foundation.

En komplett förteckning av samtliga mina akademiska presentationer och publikationer på svenska, engelska och andra språk finns nedan. Ytterligare information samt tillgång till artiklar, böcker och föredrag att ladda hem över internet finns på min hemsida på Academia.edu.

 

Publikationer

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1993

1992

1991

1990

1989

Christian Munthe

Kontaktinformation

Christian Munthe

Box 200, 405 30 GÖTEBORG

Telefon:
031-786 4843

Twitter

Sidansvarig: Monica Havström|Sidan uppdaterades: 2016-01-21
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?