Nyheter FLoV /aktuellt/Nyheter/rss-nyheter-flov/ Nyhetsflöde från FLoV Doktorander inom humaniora möts på konferens http://lir.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext/doktorander-inom-humaniora-mots-pa-konferens.cid1530112 På torsdagen inleddes den första fakultetsgemensamma doktorandkonferensen på Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet. Konferensen innehåller presentationer om allt från varför svenska medelklassfamiljer köper sommarstuga till andlighet i Indien. Thu, 16 Nov 2017 17:27:00 GMT http://lir.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext/doktorander-inom-humaniora-mots-pa-konferens.cid1530112 2017-11-16T17:27:00Z Samverkan och digitalisering för samhället framåt http://gps400.gu.se/aktuellt//samverkan-och-digitalisering-for-samhallet-framat.cid1529332 Det var samverkan som byggde det svenska folkhemmet. Hur kan samverkan inom humaniora föra samhället framåt idag? Den 8-9 november hölls den första konferensen inom GPS400, Göteborgskulturer på stan 1621-2021. I det inledande panelsamtalet kretsade frågeställningen kring vad samverkan är och hur olika institutioner ska kunna samverka. Thu, 16 Nov 2017 12:06:00 GMT http://gps400.gu.se/aktuellt//samverkan-och-digitalisering-for-samhallet-framat.cid1529332 2017-11-16T12:06:00Z Citizen science - allmänheten blir experter http://gps400.gu.se/aktuellt//citizen-science---allmanheten-blir-experter.cid1529298 Idag finns det många exempel på hur allmänheten involveras i forskning genom att bidra till arkiv och databaser med observationer, bilder och annan information. Under den första GPS400-konfernsen lyftes både lokala och globala projekt. Thu, 16 Nov 2017 12:05:00 GMT http://gps400.gu.se/aktuellt//citizen-science---allmanheten-blir-experter.cid1529298 2017-11-16T12:05:00Z Forskning om fördelning av hälsoresurser får anslag http://flov.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext//forskning-om-fordelning-av-halsoresurser-far-anslag.cid1529002 Anders Herlitz, Marie Curie fellow i praktisk filosofi på institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori har fått forskningsanslag från Vetenskapsrådet för sitt projekt Bra och rättvis fördelning av hälsorelaterade resurser. Anslagets belopp är 3 560 000 kronor. Fri, 10 Nov 2017 15:57:00 GMT http://flov.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext//forskning-om-fordelning-av-halsoresurser-far-anslag.cid1529002 2017-11-10T15:57:00Z Öppna provföreläsningar i praktisk filosofi http://flov.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext//oppna-provforelasningar-i-praktisk-filosofi.cid1528926 Under vecka 46 är det provföreläsningar avseende anställning som universitetslektor i praktisk filosofi på institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet. Fri, 10 Nov 2017 13:10:00 GMT http://flov.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext//oppna-provforelasningar-i-praktisk-filosofi.cid1528926 2017-11-10T13:10:00Z Kom och fira Världsfilosofidagen http://flov.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext//kom-och-fira-varldsfilosofidagen.cid1528830 Kom och fira Världsfilosofidagen med oss på institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori. Två av våra forskare kommer att berätta om filosofi som begreppslig ingenjörskonst och om metafysik. Alla är välkomna! Fri, 10 Nov 2017 10:41:00 GMT http://flov.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext//kom-och-fira-varldsfilosofidagen.cid1528830 2017-11-10T10:41:00Z Friande dom fastslagen i mål om efterforskning av källa http://medarbetarportalen.gu.se/aktuellt/nyheter-detalj/friande-dom-fastslagen-i-mal-om-efterforskning-av-kalla.cid1528650 Christina Thomsen Thörnqvist, f d prefekt vid humanistiska fakulteten, har helt friats från tidigare misstankar. Thu, 09 Nov 2017 13:37:00 GMT http://medarbetarportalen.gu.se/aktuellt/nyheter-detalj/friande-dom-fastslagen-i-mal-om-efterforskning-av-kalla.cid1528650 2017-11-09T13:37:00Z Se föreläsningen med Anna Bikont i efterhand http://hum.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext/se-forelasningen-med-anna-bikont-i-efterhand.cid1526036 Nu kan du se föreläsningen To be a Pole, a Jew and a Journalist in Today's Poland som Anna Bikont, Humanistiska fakultetens hedersdoktor 2017, höll den 19 oktober. Arrangerade gjorde Retorikcentrum. Mon, 06 Nov 2017 09:42:00 GMT http://hum.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext/se-forelasningen-med-anna-bikont-i-efterhand.cid1526036 2017-11-06T09:42:00Z Vetenskapsrådet har beviljat bidrag till flera forskningsprojekt http://hum.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext/vetenskapsradet-har-beviljat-bidrag-till-flera-forskningsprojekt.cid1527049 Årets beslut om projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap har nu tagits av Vetenskapsrådet. 12 procent av dem som sökte har anledning att fira och bland dessa finns flera forskare och forskargrupper på Humanistiska fakulteten. Mon, 06 Nov 2017 09:42:00 GMT http://hum.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext/vetenskapsradet-har-beviljat-bidrag-till-flera-forskningsprojekt.cid1527049 2017-11-06T09:42:00Z Gästbloggar om hållbara investeringar http://flov.gu.se/forskning/forskningsprogram-vid-institutionen/financial-ethics/nyheter/detalj//gastbloggar-om-hallbara-investeringar.cid1525131 Joakim Sandberg är månadens gästbloggare på Misumblog vid Handelshögskolan i Stockholm. Wed, 01 Nov 2017 11:02:00 GMT http://flov.gu.se/forskning/forskningsprogram-vid-institutionen/financial-ethics/nyheter/detalj//gastbloggar-om-hallbara-investeringar.cid1525131 2017-11-01T11:02:00Z