Nyheter FLoV /aktuellt/Nyheter/rss-nyheter-flov/ Nyhetsflöde från FLoV Alumner och studenter berättar om FLoV http://flov.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext//alumner-och-studenter-berattar-om-flov.cid1434009 Hur filosofin gjorde mig till neurolog (Pontus Wasling) Men vad gör en kommunikatör? (Matilda Möller) Det är två av föredragen som alumner och studenter håller torsdag den 30 mars då institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori har Öppet hus. Välkommen! Wed, 29 Mar 2017 17:39:00 GMT http://flov.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext//alumner-och-studenter-berattar-om-flov.cid1434009 2017-03-29T17:39:00Z På forskningsresa med medeltida guideböcker http://hum.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext/pa-forskningsresa-med-medeltida-guidebocker.cid1433166 Ett treårigt tvärvetenskapligt forskningsprojekt om guidebokens historia, med fokus på Rom, har precis avslutats. Forskarna har undersökt guideböcker från olika tidsepoker, där den äldsta är från medeltiden, och vandrat i de historiska guideböckernas fotspår. Mon, 27 Mar 2017 10:57:00 GMT http://hum.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext/pa-forskningsresa-med-medeltida-guidebocker.cid1433166 2017-03-27T10:57:00Z Många nya besökare på Grammatikfestivalen 2017 http://hum.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext/manga-nya-besokare-pa-grammatikfestivalen-2017.cid1432034 Grammatik i förhållande till normer - i såväl svenskan som i estlandssvenskan och amerikasvenskan, samt i så skilda språk som ryska och somaliska stod på tapeten under den nionde Grammatikfestivalen. Festivalen lockade många besökare, och en hel del var där för första gången. Mon, 20 Mar 2017 11:11:00 GMT http://hum.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext/manga-nya-besokare-pa-grammatikfestivalen-2017.cid1432034 2017-03-20T11:11:00Z Bilden av den ideala doktoranden har förändrats genom åren http://hum.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext/bilden-av-den-ideala-doktoranden-har-forandrats-genom-aren.cid1432038 Från att ha varit en "forskarbegåvning", utsedd av professorn, har doktoranden i den svenska forskarutbildningen blivit en alltmer mångfacetterad gestalt som ska ges optimala förutsättningar för att fullborda en forskarutbildning. Det visar en ny avhandling om det statliga utredningsväsendets syn på doktoranden och forskaren i efterkrigstidens Sverige. Mon, 20 Mar 2017 09:09:00 GMT http://hum.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext/bilden-av-den-ideala-doktoranden-har-forandrats-genom-aren.cid1432038 2017-03-20T09:09:00Z Hedersdoktor prisas för humanistisk forskargärning http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/nyheter/detalj/hedersdoktor-prisas-for-humanistisk-forskargarning.cid1430715 Den danska professorn Sten Ebbesen, hedersdoktor vid Göteborgs universitet, får Vitterhetsakademiens Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning. Utmärkelsen och prissumman på en miljon svenska kronor får han bland annat för sin originella filologiska och filosofiska forskning i historiska texter om antik och medeltida logik, semantik och kunskapsteori. Tue, 14 Mar 2017 11:19:00 GMT http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/nyheter/detalj/hedersdoktor-prisas-for-humanistisk-forskargarning.cid1430715 2017-03-14T11:19:00Z Miljöhumanist med forskningsambitioner http://environment.hum.gu.se/svenska/aktuellt/n/miljohumanist-med-forskningsambitioner.cid1430470 Tre frågor till GU-studenten Jonatan Palmblad som i vår ska göra praktik på Rachel Carson Center i München. Mon, 13 Mar 2017 16:16:00 GMT http://environment.hum.gu.se/svenska/aktuellt/n/miljohumanist-med-forskningsambitioner.cid1430470 2017-03-13T16:16:00Z Latin och flöjtspel öppnar nya dörrar efter Liberal Arts-examen http://flov.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext//latin-och-flojtspel-oppnar-nya-dorrar-efter-liberal-arts-examen.cid1430308 Latinintresset tog henne från Göteborgs universitet via Lyon och London till Los Angeles. Nu läser Christa Lundberg, Liberal Arts-alumn, latin på avancerad nivå i USA efter att ha fått ett förmånligt stipendium. Fri, 10 Mar 2017 15:34:00 GMT http://flov.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext//latin-och-flojtspel-oppnar-nya-dorrar-efter-liberal-arts-examen.cid1430308 2017-03-10T15:34:00Z Öppet hus på FLoV med panelsamtal om alternativa fakta och filterbubblor http://flov.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext//oppet-hus-pa-flov-med-panelsamtal-om-alternativa-fakta-och-filterbubblor.cid1428426 Öppet hus på FLoV med panelsamtal om alternativa fakta och filterbubblor Tue, 28 Feb 2017 14:17:00 GMT http://flov.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext//oppet-hus-pa-flov-med-panelsamtal-om-alternativa-fakta-och-filterbubblor.cid1428426 2017-02-28T14:17:00Z "Från ax till limpa": ny bok om verktyg för att analysera texter och kontexter http://svenska.gu.se/aktuellt/nyheter/fulltext/-fran-ax-till-limpa---ny-bok-om-verktyg-for-att-analysera-texter-och-kontexter-.cid1428274 I den nya antologin "Text och kontext. Perspektiv på textanalys" presenterar sammanlagt tolv författare olika metoder för att analysera texter ur olika perspektiv och utifrån olika forskningsfrågor. Författarna redovisar undersökningar av texter som hör hemma i olika sammanhang (kontexter). Tue, 28 Feb 2017 12:35:00 GMT http://svenska.gu.se/aktuellt/nyheter/fulltext/-fran-ax-till-limpa---ny-bok-om-verktyg-for-att-analysera-texter-och-kontexter-.cid1428274 2017-02-28T12:35:00Z Fröfest på Humanisten den 28 mars! http://environment.hum.gu.se/svenska/aktuellt/n/frofest-pa-humanisten-den-28-mars-.cid1428038 Tre frågor till Matilda Amundsen Bergström som är en av arrangörerna till Fröfest, den 28 mars. Tue, 28 Feb 2017 12:35:00 GMT http://environment.hum.gu.se/svenska/aktuellt/n/frofest-pa-humanisten-den-28-mars-.cid1428038 2017-02-28T12:35:00Z Religion, migration och drogmissbruk kopplas till mental hälsa http://medicinskhumaniora.hum.gu.se/aktuellt/n/religion--migration-och-drogmissbruk-kopplas-till-mental-halsa.cid1427112 Hur hänger religion, migration, drogmissbruk och mental hälsa ihop? En ledtråd på vägen kan vara hjärnans belöningssystem, menar Fred Nyberg professor i farmakologi och ledare för Religion och hälsa vid Uppsala universitet. Tue, 28 Feb 2017 12:32:00 GMT http://medicinskhumaniora.hum.gu.se/aktuellt/n/religion--migration-och-drogmissbruk-kopplas-till-mental-halsa.cid1427112 2017-02-28T12:32:00Z