Nyheter FLoV /aktuellt/Nyheter/rss-nyheter-flov/ Nyhetsflöde från FLoV Träffa filosofer, lingvister och vetenskapsteoretiker på bokmässan http://flov.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext//traffa-filosofer--lingvister-och-vetenskapsteoretiker-pa-bokmassan.cid1516766 I år medverkar åtta medarbetare från institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori på bokmässan. Här finns våra programpunkter samlade. Välkommen! Thu, 14 Sep 2017 11:35:00 GMT http://flov.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext//traffa-filosofer--lingvister-och-vetenskapsteoretiker-pa-bokmassan.cid1516766 2017-09-14T11:35:00Z Ny docent med många tankar om moraliskt tal och tänkande http://hum.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext/ny-docent-med-manga-tankar-om-moraliskt-tal-och-tankande.cid1516551 John Eriksson har antagits som docent i praktisk filosofi. Han är framför allt intresserad av hur vi ska förstå moraliskt tal och tänkande på olika sätt. Thu, 14 Sep 2017 10:48:00 GMT http://hum.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext/ny-docent-med-manga-tankar-om-moraliskt-tal-och-tankande.cid1516551 2017-09-14T10:48:00Z Docentföreläsning om moraliskt tal och tänkande http://flov.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext//docentforelasning-om-moraliskt-tal-och-tankande.cid1515832 Hur ska vi förstå tankar och tal om moral? John Eriksson håller sin docentföreläsning den 14 september. Välkommen! Mon, 11 Sep 2017 09:58:00 GMT http://flov.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext//docentforelasning-om-moraliskt-tal-och-tankande.cid1515832 2017-09-11T09:58:00Z Kolla din skräppost efter viktig e-post från universitetet http://studentportal.gu.se/nyheter/nyheter-detalj/kolla-din-skrappost-efter-viktig-e-post-fran-universitetet.cid1508259 E-post från universitetet har fastnat i skräppostfilter. Wed, 23 Aug 2017 11:43:00 GMT http://studentportal.gu.se/nyheter/nyheter-detalj/kolla-din-skrappost-efter-viktig-e-post-fran-universitetet.cid1508259 2017-08-23T11:43:00Z Marie Demker börjar blogga på fakultetens nya Dekanblogg http://hum.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext/marie-demker-borjar-blogga-pa-fakultetens-nya-dekanblogg.cid1483806 4 frågor till Humanistiska fakultetens dekan Marie Demker, som precis skrivit ett första inlägg på Dekanbloggen. Tue, 11 Jul 2017 08:58:00 GMT http://hum.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext/marie-demker-borjar-blogga-pa-fakultetens-nya-dekanblogg.cid1483806 2017-07-11T08:58:00Z Mer kunskap om våldsbejakande extremism ska ge bättre strategier http://hum.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext/mer-kunskap-om-valdsbejakande-extremism-ska-ge-battre-strategier.cid1476234 Behovet av metoder och arbetsformer för att förhindra radikalisering och förebygga våldsbejakande extremism är stort. På uppdrag av Segerstedtinstitutet kartläggs nu den forskning som har bedrivits inom detta område, i ett projekt vid Göteborgs universitet. Tue, 11 Jul 2017 08:54:00 GMT http://hum.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext/mer-kunskap-om-valdsbejakande-extremism-ska-ge-battre-strategier.cid1476234 2017-07-11T08:54:00Z Röstjämförelser i polisutredningar i fokus för ny avhandling http://hum.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext/rostjamforelser-i-polisutredningar-i-fokus-for-ny-avhandling.cid1477856 Jonas Lindh är rättsfonetiker och har i många år anlitats av Polisen både i Sverige och utomlands. Nu disputerar han med Sveriges första avhandling i ämnet. Den visar bland annat att lyssnare fokuserar på helt andra saker än ett automatiskt system. Wed, 05 Jul 2017 08:15:00 GMT http://hum.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext/rostjamforelser-i-polisutredningar-i-fokus-for-ny-avhandling.cid1477856 2017-07-05T08:15:00Z Hur Aristoteles uppfattades under medeltiden http://flov.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext//hur-aristoteles-uppfattades-under-medeltiden.cid1477915 Hur läste och tolkade man Aristoteles verk om logik och metafysik under medeltiden? I den frågan djupdyker en grupp forskare vid Göteborgs universitet tillsammans med internationella kollegor. Deras essäer finns nu samlade i boken The Aristotelian Tradition. Sat, 17 Jun 2017 08:04:00 GMT http://flov.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext//hur-aristoteles-uppfattades-under-medeltiden.cid1477915 2017-06-17T08:04:00Z Blivande kommunikatörer lyfter frågor om tillgänglighet http://flov.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext//blivande-kommunikatorer-lyfter-fragor-om-tillganglighet-.cid1475267 Den femte kullen masterstudenter på kommunikatörsprogrammet presenterade sina pågående examensarbeten vid en konferens på institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori i juni. I år är de nio studenter som fördjupar sig i vitt skilda frågor, från trafikförvaltningens syn på tillgänglighet till klagomålsbemötande på Facebook. Fri, 09 Jun 2017 14:20:00 GMT http://flov.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext//blivande-kommunikatorer-lyfter-fragor-om-tillganglighet-.cid1475267 2017-06-09T14:20:00Z Finansiell etik synas av ny forskargrupp http://flov.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext//finansiell-etik-synas-av-ny-forskargrupp.cid1474830 Göteborgs universitet blir basen för en ny internationell forskargrupp som ska utreda moraliska och politiska frågor kring det finansiella systemet. Senaste årens ekonomiska kriser och missnöje med hur finansmarknaden ser på sitt samhällsansvar är bakgrunden, menar forskningsledaren Joakim Sandberg. Fri, 09 Jun 2017 05:00:00 GMT http://flov.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext//finansiell-etik-synas-av-ny-forskargrupp.cid1474830 2017-06-09T05:00:00Z Michael McKenna lyfte frågor om moraliskt ansvar och klander http://gothenburg-responsibility-project.gu.se/svenska/aktuellt/n/michael-mckenna-lyfte-fragor-om-moraliskt-ansvar-och-klander.cid1473633 Moraliskt ansvar, klander och berömvärdhet var i centrum för filosofiska samtal när institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori och forskningsprogrammet Gothenburg Responsibility Project gästades av professor Michael McKenna från University of Arizona. Mon, 05 Jun 2017 07:30:00 GMT http://gothenburg-responsibility-project.gu.se/svenska/aktuellt/n/michael-mckenna-lyfte-fragor-om-moraliskt-ansvar-och-klander.cid1473633 2017-06-05T07:30:00Z