Till startsida
Webbkarta

Nyheter

 • Kreativ mötesplats för forskare

  [2015-01-09] På det nya centret vill jag ta till vara den starka koppling mellan språkteknologi vid Göteborgs universitet och Chalmers som redan finns. Jag vill också bädda för samarbeten med andra universitet i Sverige och i resten av världen, säger Shalom Lappin som ska leda nya Centre for Linguistic Theory and Studies in Probability.

 • Studerar hur finanssektorn kan ta större etiskt ansvar

  [2015-01-07] Joakim Sandberg, docent i praktisk filosofi vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, ska utveckla en ny filosofisk teori om finansmarknadens moraliska roll och samhällsansvar.

 • Tre unga forskare från Göteborgs universitet bland årets Wallenberg Academy Fellows

  [2014-12-05] Materialegenskaper som kan förändra tillvaron för mänskligheten, den globala uppvärmningens påverkan på jordens artrikedom och finansmarknadens moraliska roll och etiska ansvar. Det är utmaningar som tre unga forskare vid Göteborgs universitet ska ta sig an som nyantagna så kallade Wallenberg Academy Fellows.

 • Språket ger makt

  [2014-11-06] Lilla hörsalen var fullbokad inför arrangemanget 5 november, en hearing om språk som inkluderar men också exkluderar: Vem får tala och vad kan vi tala om?

 • Christian Munthe om oron för Big data

  [2014-10-21] Christian Munthe skriver om rationaliteten i oron över big data i senaste numret av Vetenskapsrådets tidning Curie.

Fler nyheter

Till sidans topp