Till startsida
Webbkarta
Starta eller stoppa snurran

Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Hos oss studeras några av de mest ursprungliga och grundläggande frågorna kring tänkande, kommunikation och forskning.

Många av dagens vetenskaper, idébyggen och vardagsföreställningar har sitt ursprung i dessa frågor. Vi ger träning i grundläggande kritiskt tänkande som går att tillämpa inom varje annat område. Våra ämnen passar utmärkt som inledning eller komplement till snart sagt alla slag av studier och forskning.

Våra ämnesområden

Teoretisk filosofi inriktar sig på hur vi kan veta och uttrycka något om  hur världen är beskaffad med kunskap, sanning, mening och medvetande som centrala begrepp.  Praktisk filosofi behandlar hur världen bör vara, alltså frågor om normer, värderingar och ideologier. Logik studerar bland annat formella språk, sambandet mellan språk och strukturer samt korrekta slutledningar. Filosofihistoria vid institutionen analyserar filosofins utveckling med tyngdpunkt på antika och medeltida källor på originalspråk. Därför är klassisk filologi (latin och antik grekiska) också ett av institutionens kompetensområden. Vetenskapsteori är ett metaämne som empiriskt och teoretiskt studerar andra forskningsområdens kunskapsbildning. Lingvistik behandlar den mänskliga språkförmågan, mänskliga språk och språklig kommunikation, samt olika aspekter på talat språk som talproduktion, talperception och talakustik. Språkteknologi handlar om hur man kan använda datorer för att hantera mänskligt språk. 

Våra program

Förutom vår forskning och utbildning inom våra ämnen så har vi på institutionen även program av mer ämnesöverskridande karaktär. Alla med antagning på hösten och sista anmälningsdag 15 april. Söker gör du på antagning.se.

På kandidatnivå har vi Liberal Arts 180 hp en utbildning som vi är ensamma om i Norden. Vi läser filosofiska, vetenskapliga och skönlitterara klassiker tillsammans med lärare från filosofi, klassiska språk och naturvetenskap. Med den filosofihistoriska bakgrunden som bas - med stöd av de klassiska språken och skönlitteraturen - orienterar du dig framåt genom tänkandets historia fram till samtiden.

Masterprogram i evidensbasering: praktik, teori, kontext, är ett nytt och unikt program i sitt slag. Evidensbasering bygger på tanken att bästa tillgängliga kunskap skall vägleda välfärdens verksamheter. Med en examen i evidensbasering står du redo att leda tvärprofessionellt förändringsarbete utifrån ny kunskap från forskning och utvärdering, praktiker och brukare.  Vi antar den första kullen studenter hösten 2013.

Kommunikatörsprogrammet med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning, 60/120 hp är ett program på avancerad nivå som vi tagit fram i samarbete med yrkesverksamma kommunikatörer i regionen. Programmet vänder sig till dig som har en kandidatexamen och nu vill bygga på din utbildning med avancerade studier i kommunikation, med siktet inställt på att arbeta som kommunikatör i myndigheter och offentlig förvaltning.

Vårt internationella masterprogram i språkteknologi Master in Language Technology 60/120 hp ges på engelska och riktar sig till dig som har en bakgrund i formell lingvistik, språkteknologi, datalingvistik eller datavetenskap. Om du är intresserad av hur vi kan samtala med datorer, hur sökmotorer hittar relevanta dokument, hur man kan förbättra översättningsprogram är detta en utbildning för dig.

För dig som har en kandidatexamen i Allmän språkvetenskap eller Lingvistik så erbjuder vi ett Språkvetenskapligt magisterprogram 60 hp i samarbete med Institutionen för svenska språket och Institutionen för språk och litteraturer. Syftet med programmet är att studenter som specialiserar sig på olika moderna språk eller lingvistik ska kunna mötas i samband med gemensamma teori- och metodkurser under hösten. Under våren fördjupar de sig ämnesvis och skriver magisteruppsatser i sina respektive ämnen samtidigt som de behåller kontakten med varandra genom ett särskilt språkvetarseminarium.

 

Information för studenter
och öppettider

Information för studenter inför höstens studier finns här.

Om du har svårt att hitta till undervisningslokalerna på FLoV (Olof Wijksgatan 6) – se filmer på denna länk.

Studentexpeditionens tider
rum T102 vid huvudentrén

Måndag: 9-12
Tisdag: 13-15
Onsdag: 9-12
Torsdag: 13-15
Fredag: Stängt

Telefon: 031–786 1924

E–post: expedition@flov.gu.se

Forskarpresentation:
Paul Russell

Representation och verklighet

Representation
och verklighet

Historiska och nutida perspektiv på den aristoteliska traditionen

Kalender

Fler händelser i kalendern

Memory in the Aristotelian Tradition

Memory in the Aristotelian Tradition

Workshop 10: 5-6 September 2015

SemDial 2015: goDIAL

SemDial 2015: goDIAL

Konferens 24-26 augusti i Göteborg

Forskarpresentation:
Shalom Lappin

Nya Publikationer

Nya publikationer

Institutionens senaste publikationer

Gör praktik!

Avsluta din utbildning med en praktiktermin! Kursen öppen för sen ansökan.

Fördjupa din kunskap med mentorer

Läs om mentorsverksamheten vid fakulteten

TIO om de viktiga frågorna

Möt tio studenter, professorer och alumner som startat sin bana hos oss.

Student

Studentinformation

Här finns information för dig som är student vid institutionen.