Till startsida
Webbkarta
Starta eller stoppa snurran

Våra åtta ämnesområden

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori studeras några av de mest ursprungliga och grundläggande frågorna kring tänkande, kommunikation och forskning. Många av dagens vetenskaper, idébyggen och vardagsföreställningar har sitt ursprung i dessa frågor.

Teoretisk filosofi är inriktat på hur vi kan uttrycka något om hur världen är beskaffad med kunskap, sanning, mening och medvetande som centrala begrepp. Praktisk filosofi behandlar frågor om normer, värderingar och ideologier. Logik studerar bland annat formella språk, korrekta slutledningar och sambandet mellan språk och strukturer. Filosofihistoria vid institutionen analyserar filosofins utveckling med tyngdpunkt på antika och medeltida källor på originalspråk. Därför är klassisk filologi (latin och antik grekiska) också ett av institutionens kompetensområden. Vetenskapsteori är ett metaämne som empiriskt och teoretiskt studerar andra forskningsområdens kunskapsbildning. Lingvistik behandlar den mänskliga språkförmågan, mänskliga språk och språklig kommunikation, samt olika aspekter på talat språk som talproduktion, talperception och talakustik. Språkteknologi studerar hur man kan använda datorer för att hantera mänskligt språk. 

Våra program

Institutionen har utbildning inom alla åtta ämnen och även program av mer ämnesöverskridande karaktär.
Grundnivå:
Liberal Arts 180 hp – en utbildning som vi är ensamma om i Norden
Avancerad nivå:
Masterprogram i evidensbasering: praktik, teori, kontext
Kommunikatörsprogrammet med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning, 60/120 hp
Master in Language Technology 60/120 hp ges på engelska
Språkvetenskapligt magisterprogram 60 hp i samarbete med Institutionen för svenska språket och Institutionen för språk och litteraturer.

Studentexpeditionen stängd denna vecka

Studentexpeditionen har ingen mottagningstid på grund av underbemanning.

Du får svar på frågor via mejl eller telefon. För utkvittering av tentor kontakta respektive lärare.

Telefon: 031–786 1924
E–post: expedition@flov.gu.se

 

Nya Publikationer

Nya publikationer

Institutionens senaste publikationer

Nätverk för medicinsk humaniora

Medicinsk humaniora är ett mångdisciplinärt forskningsområde.

Fördjupa din kunskap med mentorer

Läs om mentorsverksamheten vid fakulteten

Representation och verklighet

Representation och verklighet

Historiska och nutida perspektiv på den aristoteliska traditionen

Nya böcker på FLoV

Nya böcker på FLoV

Här hittar du nyutgivna böcker av institutionens medarbetare

Kommunikatörs-programmet

Ny master med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning.

Välkommen tillbaka!

Dina erfarenheter som alumn är viktiga. Håll kontakten med oss även efter studietiden.

Kandidatprogram i Liberal Arts

Kom så nära det västerländska tänkandets kärna som möjligt

Student

Studentinformation

Här finns information för dig som är student vid institutionen.