Till startsida
Webbkarta
Starta eller stoppa snurran
 • Flov grafik
 • Träffa Ulrika Knutson

  Välkommen till en öppen föreläsning med Humanistiska fakultetens nya hedersdoktor Ulrika Knutson. Onsdagen den 14 oktober talar hon på temat "De farliga böckerna: Litteratur inför rätta under 250 år"

  läs mer »
  Träffa Ulrika Knutson
 • BLI HUMANIST

  Hur är livet som humanist och hur är det att bo och plugga i Göteborg?

  Träffa några som börjat sin bana hos oss »
  BLI HUMANIST

Våra åtta ämnesområden

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori studeras några av de mest ursprungliga och grundläggande frågorna kring tänkande, kommunikation och forskning. Många av dagens vetenskaper, idébyggen och vardagsföreställningar har sitt ursprung i dessa frågor.

Teoretisk filosofi är inriktat på hur vi kan uttrycka något om hur världen är beskaffad med kunskap, sanning, mening och medvetande som centrala begrepp. Praktisk filosofi behandlar frågor om normer, värderingar och ideologier. Logik studerar bland annat formella språk, korrekta slutledningar och sambandet mellan språk och strukturer. Filosofihistoria vid institutionen analyserar filosofins utveckling med tyngdpunkt på antika och medeltida källor på originalspråk. Därför är klassisk filologi (latin och antik grekiska) också ett av institutionens kompetensområden. Vetenskapsteori är ett metaämne som empiriskt och teoretiskt studerar andra forskningsområdens kunskapsbildning. Lingvistik behandlar den mänskliga språkförmågan, mänskliga språk och språklig kommunikation, samt olika aspekter på talat språk som talproduktion, talperception och talakustik. Språkteknologi studerar hur man kan använda datorer för att hantera mänskligt språk. 

Våra program

Institutionen har utbildning inom alla åtta ämnen och även program av mer ämnesöverskridande karaktär.
Grundnivå:
Liberal Arts 180 hp – en utbildning som vi är ensamma om i Norden
Avancerad nivå:
Masterprogram i evidensbasering: praktik, teori, kontext
Kommunikatörsprogrammet med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning, 60/120 hp
Master in Language Technology 60/120 hp ges på engelska
Språkvetenskapligt magisterprogram 60 hp i samarbete med Institutionen för svenska språket och Institutionen för språk och litteraturer.

Information för studenter

Information för studenter inför höstens studier finns här.

Om du har svårt att hitta till undervisningslokalerna på FLoV (Olof Wijksgatan 6) – se filmer på denna länk.

Studentexpedition
rum T102 vid huvudentrén
Telefon: 031–786 1924
E–post: expedition@flov.gu.se

Kalender

Fler händelser i kalendern

Nya Publikationer

Nya publikationer

Institutionens senaste publikationer

Gör praktik!

Avsluta din utbildning med en praktiktermin! Kursen öppen för sen ansökan.

Fördjupa din kunskap med mentorer

Läs om mentorsverksamheten vid fakulteten

Representation och verklighet

Representation och verklighet

Historiska och nutida perspektiv på den aristoteliska traditionen

Student

Studentinformation

Här finns information för dig som är student vid institutionen.